Hyvän työilmapiirin juridiikka -tilaisuuteen osallistui lähes sata kiinnostunutta

Työilmapiiri vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden hyvinvointiin ja koko organisaation tulokseen. Juridisten raamien ymmärtäminen antaa esimiehille kättä pidempää toimia oikein haastavissa tilanteissa.

Editan tiistaina 22.8. järjestämä Hyvän työilmapiirin juridiikkaa -aamiaistilaisuus kokosi lähes 100 henkilöä Ravintola Sipulin bankettisaliin kuuntelemaan OTT, varatuomari, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetojan vetämää koulutusta työnantajan ja työntekijän käyttäytymisvelvoitteista, sallitun ja kielletyn käyttäytymisen rajoista työpaikalla sekä esimiehen velvollisuuksista puuttua häiriötilanteisiin.

Yleisö koostui esimiehistä, HR-asiantuntijoista, lakimiehistä ja työoikeuden opettajista. Tilaisuudessa julkistettiin myös Jaana Paanetojan uutuusteos Työoikeus tutuksi – käsikirja. Teos käy läpi työoikeuden perusteet havainnollisesti ja käytännönläheisesti. Kirja on saatavana painettuna ja digikirjana.

“Maalaisjärjellä pääsee pitkälle”

Työsuhde on sopimussuhde, joka velvoittaa sopimuksen molempia osapuolia. Sekä työnantajalla että työntekijällä on velvoitteita, joista suurin osa on kirjattu lakiin.

”Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvoite turvata fyysisesti ja psyykkisesti terveellinen työympäristö. Olennainen osa työnantajan työsuojeluvelvoitetta on velvollisuus puuttua häirintään ja epäasialliseen kohteluun”, Paanetoja toteaa.

Velvoitetta rikkonut työnantaja voidaan määrä maksamaan korvauksia kärsineelle työntekijälle.

Työpaikoilla pitää olla selvät pelisäännöt ja toimintamalli, jolla huonoon käytökseen puututaan ajoissa.

”Maalaisjärjellä ja normaaleilla käytöstavoilla pääsee kuitenkin aika pitkälle”, Paanetoja sanoo.

Käsikirjaksi ja oppikirjaksi

Paanetojan Työoikeus tutuksi -teos soveltuu paitsi käsikirjaksi työpaikoille myös oppikirjaksi työoikeuden kursseille. Aamun päätteeksi Paanetoja jakoi työoikeutta opettaville osallistujille innostavia esimerkkejä ja harjoituksia, joilla työoikeuden opetuksesta voidaan tehdä entistä monipuolisempaa ja hauskempaa.

OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan. Hänellä on myös opettajan pedagoginen pätevyys.

Tutustu teokseen!

Työoikeus tutuksi - käsikirja