Editan oppikirjailijoita palkittiin Educa-messuilla

Suomen tietokirjailijat ry on palkinnut ansioituneita oppikirjailijoita Educa-messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. Palkittujen joukossa on kaksi Editan oppikirjailijaa, jotka molemmat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä oppimateriaalien kehittämiseksi yhdessä Editan kanssa.

Johanna Jämsä (TM, KK) on Ressun lukion uskonnon ja psykologian lehtori, joka on tehnyt työryhmän jäsenenä useita uskonnon ja psykologian oppimateriaaleja lukioon. Johanna Jämsä on tehnyt Editan oppimateriaaleja 1990-luvun lopulta alkaen, ensin lukion uskonnon menestyksekästä Arkki-sarjaa, joka on uudistettu nimellä Uusi Arkki, ja nyttemmin myös psykologian Skeema-oppimateriaalisarjaa.

Johanna Jämsä on syvällisesti perehtynyt opettamiinsa aineisiin. Hän on kehittänyt oppimateriaaleihin erityisesti opiskelijaa motivoivia ja oppimista edistäviä ratkaisuja. Hän on kehittänyt oppimateriaaleissa myös ilmiöpohjaisen oppimisen aineistoja, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä osioita sekä monipuolisia arviointimenetelmiä.

Tiina Lehtinen (TM) on Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun terveystiedon, uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori, joka on tehnyt työryhmän jäsenenä useita terveystiedon oppimateriaaleja peruskouluun ja lukioon. Tiina Lehtinen aloitti Editan oppikirjailijana 2000-luvun alussa suositussa yläkoulun terveystiedon Syke-sarjassa. Sittemmin Lehtinen on ollut laatimassa terveystiedon Lukion Syke -oppimateriaalisarjaa.

Tiina Lehtinen on ansioitunut usean reaaliaineen opettaja, jonka kokemus ja pedagoginen näkemys tulevat vahvasti esiin oppikirjatyössä. Lehtinen on laatinut oppimateriaaleihin runsaasti oppilaslähtöisiä pedagogisia ratkaisuja ja kehittänyt uusia opetus- ja arviointimenetelmiä. Tiina Lehtinen on vaikuttanut merkittävästi koko terveystiedon oppiaineen kehittämiseen.
Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät Oppikirjailijapalkinnot jaetaan vuosittain opetusalan Educa-messuilla. 8 000 euron suuruiset palkinnot myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta, ja ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Tänä vuonna messut järjestettiin 27.–28.1. Helsingin Messukeskuksessa.

Palkinnonsaajista päätti Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus, johon kuuluivat vuonna 2016 puheenjohtaja Markku Löytönen, varapuheenjohtaja Helena Ruuska ja jäsenet Markku Heikkilä, Jaakko Heinimäki, Päivi Kosonen, Terhi Pietiläinen, Lassi Saressalo, Pasi Saukkonen, Timo Tossavainen ja Tuula Uusi-Halila.Lisätietoja:

Vastaava kustannuspäällikkö Hanna Sokratous
puh. 040 860 2223, hanna.sokratous@edita.fi

www.suomentietokirjailijat.fi


Edita Publishing Oy on monialainen sisältöyhtiö. Olemme sisältöjen huippuasiantuntija: kuratoimme, tuotamme, jalostamme ja jakelemme sisältöjä. Luotettavat ja ajantasaiset sisältö- ja oppimisratkaisumme tuottavat merkityksellistä tietoa ja taitoa ja auttavat asiakkaitamme säästämään aikaa, saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään. Toimistollamme Helsingissä työskentelee noin 85 osaajaa. Edita Publishing on osa Pohjoismaiden johtavaa viestintäkonsernia Nordic Morningia.