Rakennushankkeen vastuusuhteet - Ehkäise riidat sopimuksilla 21.11.

Ehkäise riidat sopimuksilla ja hyvillä työmaakirjauksilla

Suuri osa rakennushankkeiden ongelmista olisi mahdollista taklata etukäteen – taitavasti laadituilla sopimuksilla. Jos ongelmatilanne kuitenkin on päässyt syntymään, oikein tehty reagointi voi korjata tilanteen ja turvata osapuolen oikeudet asiassa. Tämä koulutus tarjoaa työkaluja ja näkökulmia rakennushankkeiden vastuusuhteiden selkiyttämiseen ja tyypillisten ongelmatilanteiden tulokselliseen hoitamiseen YSE 1998:n, KSE 2013:n ja sivu-urakan alistamissopimuksen valossa.

Rakennushanke on monen alan asiantuntijan – mm. tilaajan, konsulttien, suunnittelijoiden, rakennuttajan, urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden – muodostama mutkikas verkosto, jonka säikeinä on monenlaisia sopimuksia.

Sopimusten viidakossa hankkeiden tyypilliset ongelmat nivoutuvat usein hankkeen osapuolten epäselviin vastuusuhteisiin. Konsultit esimerkiksi ottavat sopimuksilla itselleen usein liian laajoja vastuita. Pääurakoitsijalla on hankkeissa valtava vastuu. Pääurakoitsijan tulee olla taitava projektinvetäjä ja jokaisen urakoitsijan on osattava kirjata asioita ja reklamoida oikeaoppisesti. Mm. vahingonkorvausten turvaamiseksi on tärkeää osata reklamoida puutteista ja virheistä oikeassa muodossa ja oikea-aikaisesti. Monesti reklamaatio tuntuukin olevan ainoa työkalu, jolla voi onnistua. Se, millaisia muita ohjauskeinoja pääurakoitsijalla on käytössä, on tärkeä kysymys erityisesti alistamismenettelyssä.

Rakennushankkeen eri osapuolille ja näitä avustaville asiantuntijoille suunnattu koulutus käy läpi rakennusurakkasopimusten eri osapuolten vastuut ja vahingonkorvausvastuun, urakkasopimusten muutoksiin liittyvät määräykset sekä sivu-urakan alistamissopimukseen liittyvien viivästystilanteiden reklamaatio- ja vahingonkorvauskysymyksiä.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millainen on urakkasopimus projektinhallinnan työkaluna ja täydentyvänä sopimuksena?
 • Mitä YSE 1998 määrää lisä- ja muutostöistä, urakka-ajan pidennyksestä ja vastuunjaosta ylivoimaisen esteen tilanteissa?
 • Millaiset YSE:stä poikkeavat menettelytavat ovat hyväksyttäviä? 
 • Mitä vastauksia sopimusoikeuden yleiset opit ja oikeuskäytäntö antavat näihin kysymyksiin?
 • Millainen on rakennushankkeen toimijoiden vastuun sisältö, erityisesti tilaajan ja rakennuttamispalveluita tarjoavan konsultin kannalta
 • Miten alistamissopimuksen vahingonkorvausjärjestelmä on rakentunut?
 • Mitkä ovat urakoitsijoiden reklamaatiovelvoitteet viivästystilanteissa YSEn ja alistamissopimuksen valossa?

Kenelle

Koulutus on suunnattu rakennushankkeisiin osallistuville

 • tilaajille
 • urakoitsijoille
 • rakennuttajille
 • suunnittelijoille
 • konsulteille
 • lakimiehille

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:05 Urakkasopimuksen muutokset
AA, OTT Juha Ryynänen, Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy

 • Urakkasopimus projektinhallinnan työkaluna ja täydentyvänä sopimuksena. 
 • Mitä YSE 1998 määrää lisä- ja muutostöistä, urakka-ajan pidennyksestä ja vastuunjaosta ylivoimaisen esteen tilanteissa?
 • Millaiset YSE:stä poikkeavat menettelytavat ovat hyväksyttäviä? 
 • Mitä vastauksia sopimusoikeuden yleiset opit ja oikeuskäytäntö antavat näihin kysymyksiin?

(Tauko noin klo 10:15-10:25)

11:20 Lounas

12:20 Rakennushankkeen eri toimijoiden vahingonkorvausvastuu ja sen hallinta
AA Antti Järvinen ja AA Kimmo Heikkinen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

 • Rakennushankkeen toimijoiden vastuun sisältö, erityisesti tilaajan ja rakennuttamispalveluita tarjoavan konsultin kannalta
   o Esimerkkejä tilaajan ja konsultin vastuuta koskevasta oikeuskäytännöstä
   o Käytännön vinkkejä vastuun hallintaan ja riitojen ennaltaehkäisyyn

13:50 Kahvitauko

14:10 Sivu-urakan alistamissopimus – viivästystilanteiden reklamaatio- ja vahingonkorvauskysymyksiä
VT Pia Klementjeff, Lexmentor Oy

 • Alistamissopimuksen vahingonkorvausjärjestelmä

 • Urakoitsijoiden reklamaatiovelvoitteet viivästystilanteissa YSEn ja alistamissopimuksen valossa

   o miten viivästykseen syytön vapautuu viivästyssakoista?

   o urakoitsijan aiheuttaman olennaisen viivästyksen tilanteet:
      millä edellytyksillä rakennuttaja voi joutua viivästysvastuuseen?

 • Alistamissopimukseen perustuvat vahingonkorvausvaatimukset YSEn mukaisessa vastaanotossa ja tilisuhteiden selvittelyssä.

15:10 Koonti ja keskustelua

15:20 Koulutus päättyy

Kouluttajat

AA, OTT, KTL, VT Juha Ryynänen väitteli Helsingin yliopistosta oikeustieteen tohtoriksi huhtikuussa 2016. Väitöskirja "Urakkasopimuksen muutokset” käsittelee lisä- ja muutostöihin sekä urakka-ajan pidentämiseen liittyviä kysymyksiä. Ryynänen konsultoi rakennusliikkeitä, suunnittelutoimistoja sekä yksityisiä että julkisia rakennuttajia rakennushankkeiden eri vaiheissa. Ryynänen toimii asiamiehenä ja välimiehenä rakentamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Varatuomari Pia Klementjeff on rakentamisen juridiikkaan erikoistuneen Lexmentor Oy:n toimitusjohtaja, Hän on kokenut urakkasopimusjuridiikan osaaja ja toimii yritysten sopimusvalmentajana ja –konsulttina sekä hoitaa myös urakkariitoja tuomioistuimissa. Hän on osallistunut lukuisien alan sopimusehtojen (kuten YSE 1998) laadintaan ja kirjoittanut rakentamisen sopimusasioita koskevia kirjoja, mm. oppaan Sivu-urakan alistamisesta.

Antti Järvinen ja Kimmo Heikkinen työskentelevät asianajajina Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n riidanratkaisuryhmässä. He hoitavat työssään säännöllisesti rakentamiseen liittyviä oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä urakoitsijoiden, tilaajien ja konsulttien asiamiehinä. Varsinaisten riitojen lisäksi he neuvovat asiakkaita hankkeiden aikana riitojen ennaltaehkäisyyn tähtäävissä toimenpiteissä.

Osallistun*
Osallistujan tiedot
 Olen Edilex-käyttäjä. Käytössäni on henkilökohtainen lisenssi tai organisaatiolisenssi.
 Olen Credita-käyttäjä
 Olen Lakimiesliiton jäsen  
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

21.11.2017 klo 09.00 - 15.20


PAIKKA

Helsinki, Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki


Voit osallistua myös verkossa.


HINTA

Lähikoulutus: 740 € + alv 24 % / hlö
Webinaari: 690 € + alv 24% / yksi webinaariosallistuja

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja

Koulutus on osa rakentamisen- ja maankäytön koulutuspakettia. 
Osallistu useampaan koulutukseen, saat ne pakettihintaan.

Kaksi koulutusta 1200 € + alv 24 % / hlö
webinaari 1100 € + alv 24 % / yksi webinaariosallistuja

Kolme koulutusta 1800 € + alv 24 % / hlö
webinaari 1600 € + alv 24 % / yksi webinaariosallistuja

Valitse näistä koulutuksista:


Merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan: Kaksi koulutusta/ kolme koulutusta + koulutusten nimet

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää.)


KOULUTTAJAT

AA, OTT Juha Ryynänen, Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy
AA Antti Järvinen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 
AA Kimmo Heikkinen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
VT Pia Klementjeff, Lexmentor Oy


VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

7.11.2017


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää