Työoikeuden ajankohtaispäivä – Lakimies & HR 26.4.

Työlainsäädäntö uudistuu! Vuoden 2017 alusta astui voimaan mm. työsopimuslain muutos. Työaikasääntely uudistetaan kokonaisvaltaisesti: työaikalain uudistusta valmistellaan, minkä jälkeen käynnistetään vuosilomalain muuttaminen. Myös tietosuojalainsäädännön uudistamisella on moninaisia vaikutuksia työelämään.

Työoikeuden parissa työskenteleville asiantuntijoille suunnatussa ajankohtaispäivässä käydään läpi ajankohtaisia säädöshankkeita sekä pohditaan uudistusten vaikutusta työpaikkojen arkeen ja oikeuskäytäntöön.


Ajankohtaispäivä koostuu lakiuudistuksiin keskittyvästä yhteisestä osiosta ja ohjelmalinjoista, joista toinen on räätälöity lakimieskohderyhmälle ja toinen HR-asiantuntijoille.

Lakimieslinjan teemana ovat työelämän tietosuojakysymykset: Miten EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa työelämän käytänteisiin? Mitä tulee ottaa huomioon työnhakijan ja -tekijän tietojen keräämisessä, käytössä ja säilytyksessä? Entä testeissä ja arvioissa, joita heillä teetetään ja heistä tehdään?

HR-linjan teemana työkyvyn edistäminen: Miten rakentaa työpaikalle hyvät sairauspoissaolokäytännöt? Mitä sairaus tarkoittaa työnantajan palkanmaksuvelvoitteen ja työntekijän työntekovelvoitteen kannalta? Milloin sairaus on irtisanomisperuste? Entä mitä työyhteisösovittelu tarkoittaa juridisesti ja käytännössä?

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Työoikeuden ajankohtaispäivään!

Aamupäivän puheenjohtajana toimii asianajaja, osakas Timo Jarmas, Asianajotoimisto Eversheds

9:05 Ajankohtaista työlainsäädännöstä
Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö

  • Tuoreet ja tulevat muutokset (mm. työsopimuslain muutokset: koeajan pidentäminen, takaisinottovelvollisuus ja määräaikaisen työsopimuksen tekemisedellytykset sekä kiky-sopimuksen edellyttämät työlakien muutokset) 
  • Käynnissä olevien lakihankkeiden (mm. työaikalain uudistus) tilannekatsaus

9:40 Kommenttipuheenvuoro: Miten uudistukset vaikuttavat työpaikoilla?
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

10:00 Tauko

10:10 Kahdeksan merkittävintä tuoretta oikeustapausta Suomesta ja EU:sta
Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Eversheds

10:45 Kommenttipuheenvuoro: tapausten käytännön viesti työpaikoille
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

11:00 Paikallinen sopiminen ja työpaikalla tapahtuvan sopimisen pelisäännöt
Harri Hietala, yhteistoiminta-asiamies, työ- ja elinkeinoministeriö

11:40 Tasapuoliset ja yhdenvertaiset työsuhde-etuudet
Mari Mohsen, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Roihu

12:15 Lounas


13:15 ILTAPÄIVÄLINJAT ALKAVAT

A) Lakimieskohderyhmälle suunnattu linja: Tietosuoja työpaikoilla

Linjan puheenjohtajana toimii asianajaja, osakas Timo Jarmas, Asianajotoimisto Eversheds

13:15 Lyhyt oppimäärä EU-tietosuoja-asetuksesta ja sen vaikutuksista työpaikoilla
Anne-Mari Mäkinen, vanhempi hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö

14:00 Työnhakijan ja työntekijän tietojen kerääminen, käyttö ja säilytys
Anna-Maria Wassman, OTM, HR Legal Services

14:50 Kahvitauko

15:10 Testit ja arviot: mitä saa testata, millä edellytyksillä, miten ja milloin?
Mikko Nyyssölä, lainopillinen asiamies, Elinkeinoelämän Keskusliitto

15:55 Koonti ja loppukeskustelu

16:15 Koulutus päättyy

B) HR-asiantuntijoille ja yritysjohdolle suunnattu linja: Työkykyjohtaminen

Linjan puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

13:15 Työelämän laadulla parempaa tulosta
Kati Huoponen, työhyvinvointijohtaja, Ilmarinen

13:50 Hyvän työilmapiirin juridinen perusta
• Työnantajan ja työntekijän käyttäytymisvelvoitteet
• Sallittu ja kielletty käyttäytyminen työpaikalla
• Seuranta- ja puuttumisvelvollisuus
• Virheellisen toiminnan seuraukset
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

14:30 Kahvitauko

14:45 Sairauspoissaolot ja sairausajan palkka: kootut käytännön ohjeet HR:lle
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

15:20 Työyhteisösovittelu – juridiset reunaehdot ja käytännön soveltaminen
Henna-Riikka Huhta, OTM, HR Legal Services ja Marjo Risku, KTM Romana Management

16:05 Koonti ja loppukeskustelu

16:15 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Jaana Paanetoja

OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

Mari Mohsen

Mari Mohsen, osakas, asianajaja, varatuomari. Mari Mohsenilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus työ- ja prosessioikeuden alalta. Hän konsultoi työssään monipuolisesti erilaisissa työoikeudellisissa ja henkilöstöhallintoon liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa oikeudenkäyntejä. Mari on työskennellyt asianajajan tehtäviensä lisäksi tuomioistuinlaitoksessa muun muassa työtuomioistuimessa ja Helsingin hovioikeudessa sekä toiminut työneuvoston jäsenenä.

Harri Hietala

Varatuomari Harri Hietala toimii Yhteistoiminta-asiamiehenä. Hän on osallistunut paikallisesta sopimisesta käsittelevien kirjojen kirjoittamiseen ja neuvotellut paikallista sopimista koskevia työehtosopimusmääräyksiä. Lisäksi hän on laatinut hallituksen toimeksiannosta ehdotuksen paikallisen sopimisen edistämiseksi.

Henna-Riikka Huhta

Henna-Riikka Huhta, OTM, Cert.Business Coach, HR Legal Services Oy, Senior Advisor. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus työsuhde- ja työoikeudellisten sekä HR-asioiden hoitamisesta eri toimialoilla pienistä yrityksistä pörssiyhtiöihin. Erilaiset lakimiehen, asiantuntijan ja henkilöstöjohdon tehtävät näkyvät hänen valmennuksissaan. Henna-Riikan erityisosaamiseen kuuluvat erilaiset yritysjärjestelyt, sovittelu ja esimiesten sekä johdon tuki työsuhdeasioissa.

Timo Jarmas

Osakas, asianajaja, varatuomari Timo Jarmas, Eversheds Asianajotoimisto Oy. Timo Jarmas hoitaa työoikeudellisia toimeksiantoja. Hänellä on pitkä kokemus työ- ja virkamiesprosesseista niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa kuin välimiesmenettelyissä. Riitojen ratkaisun lisäksi hänen asiantuntemuksensa kattaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työ-ehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Hän on pitänyt lukuisia koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta.

Anna-Maria Wassman

Anna-Maria Wassman (OTM, LL.M.) on työsuhdejuridiikan ja HR:n asiantuntija. Hänellä on 10 vuoden kokemus erilaisista HR-tehtävistä ja työsuhdejuridiikasta niin yritysmaailmasta kuin työmarkkinajärjestöistä.

Anne-Mari Mäkinen

Vanhempi hallitussihteeri, Anne-Mari Mäkinen, työ- ja elinkeinoministeriö.

Muistathan mainita ilmoittautuessasi valitsemasi iltapäivälinja Lisätietoja-kohdassa.

Osallistun*
Osallistujan tiedot
 Olen Edilex-käyttäjä. Käytössäni on henkilökohtainen lisenssi tai organisaatiolisenssi.
 Olen Credita-käyttäjä
 Olen Lakimiesliiton jäsen  
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

26.4.2017 

PAIKKA

Royal at Crowne Plaza,
Mannerheimintie 50, Helsinki


Voit osallistua myös verkossa. Muistathan mainita ilmoittautuessasi valitsemasi iltapäivälinja Lisätietoja-kohdassa.

HINTA

Lähikoulutus: 740 € + alv 24 %/hlö
Webinaari: 690 € + alv 24% / yksi webinaariosallistuja

Early bird -hinnat:

Ilmoittautuminen 31.1.2017 mennessä: 
Lähikoulutus 590 € + alv 24 %/hlö
Webinaari 540 € + alv 24 %/hlö
 
Ilmoittautuminen 1. - 28.2.2017:
Lähikoulutus 640 € + alv 24 %/hlö
Webinaari 590 € + alv 24 %/hlö
 

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

KOULUTTAJAT

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti
Harri Hietala, yhteistoiminta-asiamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Mikko Nyyssölä, lainopillinen asiamies, Elinkeinoelämän Keskusliitto
Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö
Kati Huoponen, työhyvinvointijohtaja, Ilmarinen
Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Eversheds
Mari Mohsen, asianajaja, Asianajotoimisto Roihu
Anna-Maria Wassman, OTM, HR Legal Services
Henna-Riikka Huhta, OTM, HR Legal Services
Maria Kausto-Turner, HR Legal Services
Anne-Mari Mäkinen, vanhempi hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö


VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

12.4.2017


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös jälkikäteen tallenteena kahden viikon ajan webinaaripäivästä. Tallenne valmistuu webinaarin jälkeen muutaman päivän sisällä.

• Pääset testaamaan koulutusympäristöä jo etukäteen. Jos et kuitenkaan saa koulutusympäristöä toimimaan 15 minuutin sisällä koulutuksen alkamisesta, saat rahasi takaisin.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää