Työpaikan ongelmatilanteet sosiaali- ja terveysalalla - esimiehen oikeudet ja velvollisuudet 10.3. - webinaari

Millaisia tyypillisiä työoikeudellisia ongelmatilanteita ilmenee sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä? Kenen ongelmaan tulee puuttua ja miten ongelmiin puututaan? Missä menee koeaikapurun, varoituksen, irtisanomisen ja purkamisen kynnys? Miten nämä käytännössä toteutetaan? Entä mitä tarkoittaa työntekijän ja toisaalta työnantajan lojaliteettivelvollisuus?

Hoiva-alalla kärsitään kovasta työvoimapulasta. Sijaisuusjärjestelyjä ja työntekijöiden vaihtumisia on paljon, ja laajaan työntekijäjoukkoon saattaa joskus osua myös hoiva-alalle epäsopivia henkilöitä. Toimiala on sellainen, että työntekijän laiminlyönnillä tai velvoitteiden vastaisella menettelyllä voi olla vakavia seurauksia, mutta silti tilanteisiin puuttuminen työoikeudellisin keinoin koetaan toisinaan hankalaksi. Esimies on usein alaistensa entinen kollega, mikä saattaa vaikeuttaa johtamista. Joskus työnjohto-oikeudellisten keinojen käyttäytyminen johtaa väitteeseen siitä, että esimies kiusaa.

Ongelmatilanteita voi muodostua myös esimerkiksi sen vuoksi, että työntekijä käyttäytyy epäasiallisesti asiakasta tai työtoveria kohtaan. Joskus päihdeongelmat voivat aiheuttaa velvoitteiden vastaista käyttäytymistä. Toisaalta toimialaan liittyvä esimerkiksi erityinen salassapitovelvollisuus asettaa erityisiä odotuksia työntekijän asialliselle ja lojaalille käyttäytymiselle.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten huomioida toimialan erityispiirteet esimiestyössä ja johtamisessa? Millaista juridista merkitystä johtamisessa tehdyillä valinnoilla voi olla?
 • Miten erilaisiin ongelmatilanteisiin tulisi puuttua? Millaisia eri keinoja ja hyviä käytänteitä on olemassa?
 • Missä menee koeaikapurun, varoituksen, irtisanomisen tai purkamisen kynnys?
 • Millaisia seikkoja huomioidaan laiminlyönnin tai velvoitteen rikkomisen vakavuuden arvioinnissa?
 • Miten tulee toimia, mikäli työnjohdollinen toimenpide johtaa väitteeseen kiusaamisesta?


Kenelle:

Koulutus sopii sekä yksityisellä että julkisella terveydenhoitosektorilla toimiville:

 • Osastonhoitajat
 • Ylihoitajat
 • Hallinnolliset ylihoitajat
 • Sosiaali- ja hoiva-alalla eri nimikkeillä työskentelevät
 • Potilasasiamiehet
 • HR

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi
9:00 Tervetuloa koulutukseen
9:05 Esimiehenä ja työnantajan edustajana sosiaali- ja terveysalalla

 • Toimialan erityispiirteet
 • Mitä juridisia vaikutuksia johtamisessa tehdyillä valinnoilla on?
 • Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus ja velvollisuus

9:45 Esimiehen keinot puuttua laiminlyönteihin ja velvoitteiden vastaiseen käyttäytymiseen

 • Koeaikapurun kynnys ja koeaikapurkuun vetoamisessa huomioitavaa
 • Työoikeudelliset sanktiot ja niiden perusteltu käyttäminen: huomautus ja varoitus
 • Milloin irtisanomiskynnys ylittyy?
 • Milloin voi tulla kysymykseen työsuhteen purkaminen
 • Konkreettisia toimialaan liittyviä esimerkkitapauksia

10:15 Tauko

10:30 Edellinen teema jatkuu

11:00 Erityistilanteita

 • Millaisia erityispiirteitä toimialalla liittyy lojaliteettivelvollisuuteen?
  • Mikä on sananvapauden ja lojaliteettivelvollisuuden suhde?
 • Hoitoonohjauskäytännön suhde kurinpidollisten keinojen käyttöön
 • Muiden menettelytapaohjeiden huomioiminen ongelmatilanteissa (työsuojelu, varhainen puuttuminen ym.)

12:00 Koulutus päättyy

Kouluttajat

AA, FM Salla Pyymäki, Asianajotoimisto Roihu Oy

Asianajaja Salla Pyymäki on erikoistunut työ- ja virkasuhdeoikeuteen. Hän toimii neuvonantajana monipuolisissa työ- ja virkasuhdeoikeudellisissa kysymyksissä muun muassa työ- ja virkasuhteen päättämistilanteissa, yhteistoimintaneuvotteluissa ja erilaisissa yritysjärjestelyissä. Hän konsultoi myös julkisten organisaatioiden muutosprosesseissa, ja hänellä on kokemusta kunnallisesta hallintomenettelystä. Salla Pyymäki avustaa työnantajia erilaisissa työyhteisöjen ongelmatilanteissa esimerkiksi kiusaamisväitteiden selvittämisprosesseissa. Hän toimii asiamiehenä erilaisissa riitaprosesseissa yleisessä tuomioistuimessa, hallintotuomioistuimessa ja välimiesmenettelyssä. Salla Pyymäki kouluttaa paljon eri alojen esimiehiä työ- ja virkasuhdeoikeudellisista aiheista. Hänellä on myös pedagoginen koulutus.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

10.03.2020 klo 9:00-12:00


PAIKKA

Tilaisuus toteutetaan vain webinaarina.


Koulutuksen tallenne on osallistujien käytössä 6 kk koulutuksen jälkeen.

HINTA

Webinaari (perushinta): 400€ + alv  24% / hlö
Julkisen sektorin etuhinta 320€ + alv 24% / hlö (koodilla julkinen20)

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

 

2-5 osallistujaa: 300 € + alv 24% / hlö

6-10 osallistujaa: 240 € + alv 24% / hlö

Muut etuhinnat:

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.


VARMISTA PAIKKASI ENNEN

9.3.2020


Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Edilex Pro -asiakaspalvelu
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:


Koulutussuunnittelija Anne Åkerberg
Puhelin 040 860 2798
anne.akerberg(at)edita.fi

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää