Täysi-ikäinen tulkitsija

Osakeyhtiö-teoksesta on ilmestynyt jo kuudes, uudistettu painos. 18-vuotias klassikko on syntynyt ajantasaisen lainsäädännön, laajan oikeuskäytännön sekä rautaisen käytännön kokemuksen yhdistelmästä.

Juhani Kyläkallio, Olli Iirola ja Kalle Kyläkallio suoriutuivat jälleen isosta urakasta. He päivittivät Osakeyhtiö-teoksensa kuudenteen, uudistettuun painokseen osakeyhtiölakiin syyskuuhun 2015 mennessä tulleet muutokset ja uudistivat kirjan vastaamaan uutta tilintarkastuslakia sekä muuta lainsäädäntöä. Etenkin juristikäyttäjille ajantasainen työväline on välttämättömyys.   

Kalle Kyläkallio pitää kirjan vahvuutena perusteellisuutta ja sitä, että teos antaa vastauksia tosielämän tilanteisiin. "Kirja antaa osittain yksityiskohtaisempaa tietoa kuin muut. Meitä on kiitelty erityisesti oikeuskäytännön ja käytännön kokemusten vahvasta esilläolosta", Kyläkallio kertoo.
Katso mitä muuta Kalle Kyläkallio kertoo 18-vuotiaasta klassikosta.


Teoksessa on yli 1300 oikeustapausta ja viranomaisratkaisua. Uudistettua painosta varten tekijät ovat kommentoineet noin 80 tuoretta tapausta. Tekijöiden etuna on, etteivät he ole osallistuneet lainvalmisteluun tai sen valvontaan, jolloin he voivat myös esittää aitoa rakentavaa kritiikkiä.

Teos antaa vastauksia moniin osakeyhtiölain ongelmiin ja tulkintatilanteisiin. Lukijapalaute on paljastanut, että teokseen tartutaan sekä hädän hetkellä oikeusriidoissa että onneksi myös ennakoivasti. 

"Kirjaamme käytetään esimerkiksi yhtiökokouksiin valmistauduttaessa. Olemme iloisia, että voimme tällä tavoin auttaa rakentamaan hyviä käytäntöjä", Kyläkallio toteaa. 

Juhani Kyläkallio, Olli Iirola, Kalle Kyläkallio
Emeritusprofessori Juhani Kyläkallion 1950-luvulla alkanut tutkimustyö on valanut Osakeyhtiölle järkkymättömän perustan. Asianajajat Olli Iirola (vasemmalla) ja Kalle Kyläkallio (oikealla) olivat mukana jo teoksen ensimmäisessä painoksessa vuonna 1997.


Tutustu Osakeyhtiö-teokseen verkkokaupassa:


Osakeyhtiö-teoksen uusin painos (Edita Publishing Oy, 2017)

https://www.editapublishing.fi/lakitieto/tuote/osakeyhtio-1-2-7-uudistettu-painos

Osakeyhtiö, osat 1-2, 7., uudistettu
painos nyt verkkokaupassa. 
Lue lisää ja tilaa »