Henkilötietojen käsittely työelämässä 24.5.

Miten keväällä 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa käytännössä henkilötietojen käsittelyyn työelämässä? Mitä tietoja työntekijästä voi kerätä työhönottopäätöksen yhteydessä? Mitkä ovat henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja? 

Työelämässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely on uutta ja nopeasti kehittyvää. EU:n uusi tietosuoja-asetus esimerkiksi synnyttää työnantajille uusia velvoitteita. Henkilötietojen käsittelyyn liittyy monia oikeudellisia haasteita.

Henkilötietojen käsittelyyn lukeutuvat kaikki työelämässä henkilötietoihin kohdistetut toimenpiteet alkaen henkilötietojen luovuttamisesta niiden poistamiseen. Työpaikoilla ei aina tunnisteta, milloin on kyse henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen suojaa ja tietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä ei monissa organisaatioissa myöskään tunneta riittävän hyvin, jotta osattaisiin toimia oikein.

Koulutus tarjoaa henkilöstöhallinnon ammattilaisille, esimiehille ja henkilöstön edustajille selkeän yleiskuvan henkilötietojen sääntelystä ja konkreettisia neuvoja eri tilanteisiin.

Osallistujat saavat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten laki yksityisyyden suojasta työelämässä muuttuu?
  • Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn yleiset lähtökohdat?
  • Mitä tietoja voi kerätä työhönottopäätöksen yhteydessä ja miten?
  • Mitkä ovat henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja?
  • Mitkä ovat arkaluonteisia tietoja, ja miten niitä tulee käsitellä?
  • Mitkä ovat työnantajan oikeudet käsitellä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja, ja mitä velvoitteita tähän liittyy?
  • Millainen yhteys on digitalisaatiolla ja henkilötietojen käsittelyllä työelämässä?
  • Millaisia muutoksia EU:n tietosuoja-asetus tuo henkilötietojen käsittelyyn työpaikoilla?
  • Millaisia muutospaineita työelämän tietosuojalainsäädännöllä on jatkossa?

Kenelle

Seminaari on tarkoitettu kaikille henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, esimiehille ja henkilöstön edustajille.

Koulutusosallistujan kirjaetu:

Koulutuksen osallistujat voivat tilata 50 % alennuksella syksyllä 2018 ilmestyvän teoksen Henkilötietojen käsittely työelämässä. Jos haluat tilata kirjan, merkitse tilauslomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”Tilaan Henkilötietojen käsittely työelämässä -teoksen – 50 % alennuksella”. Tilauksen voi tehdä Edilex Pron asiakaspalveluun myös ilmoittautumisen jälkeen.

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, VTK, Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen.

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Henkilötietojen käsittely työelämässä -koulutukseen!
Edilex Pron edustaja ja Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

9:10 Henkilötietojen käsittelyn periaatteet työelämässä ja EU:n tietosuoja-asetus
• Uudistuvan tietosuojan ydinperiaatteet, käsitteet ja määritelmät
• Henkilötietojen suoja osana yksityisyyden suojaa
• Käsittelyperusteet työsuhteen yhteydessä
• Arkaluonteiset tiedot
• Tarpeellisuusvaatimus tietojen käsittelyn keskeisenä periaatteena
• Digitalisaatio ja henkilötietojen käsittely työelämässä
Leena Alapuranen, OTL, tietosuojalakimies

10:40 Tauko

10:55 Henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja
• Henkilötietojen käsittelyperusteet
• Työehtosopimuslaki (työehtosopimukset) ja muut erityislait henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena
• Henkilötietojen käsittely YT-menettelyssä
Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

11:40 Lounas

12:40 Terveydentilatietojen käsittely
• Työnantajan oikeudet käsitellä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja ja tähän liittyvät velvoitteet
• Terveystarkastukset ja huumetestit
Lasse Lehtonen, LT, OTT, hallintoylilääkäri, HUS

13:35 Kahvitauko

13:50 Rekrytoitaessa kerättävät tiedot, testit ja arviot
• Tietojen käsittely työhönoton eri vaiheissa
• Työnhakijoista koottavat henkilörekisterit
• Työhönottopäätöksen yhteydessä kerättävät tiedot
• Työnhakijan ja rekrytoidun testaamisen ja arvioinnin pelisäännöt
Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

15:10 Keskustelua ja kokemusten vaihtamista

15:20 Tilaisuus päättyy

Kouluttajat

Leena Alapuranen, OTL, tietosuojalakimies

OTL Leena Alapuranen on perehtynyt työelämän tietosuojaan ja ollut mukana kirjoittamassa Henkilötietojen käsittely työelämässä -kirjaa. Alapuranen toimii lakimiehenä ja tietosuoja-asiantuntijana suomalaisessa finanssikonsernissa.

Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

OTT, VTK Seppo Koskinen toimii työoikeuden professorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Koskinen on kirjoittanut noin 460 julkaisua työoikeuden eri osa-alueilta. Hän on erikoistunut työsuhteen päättämiskysymyksiin. Seppo Koskinen on laajasti käytetty asiantuntija kaikenlaisissa työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

Lasse Lehtonen, LT, OTT, hallintoylilääkäri, HUS

Tuotekuva

AIKA

24.5.2018 9:00-15:20


PAIKKA

Helsinki, Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Voit osallistua myös verkossa.


HINTA

Lähikoulutus: 740 € + alv 24 %
Webinaari: 690 € + alv 24% / yksi webinaariosallistuja


Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja


Julkisen sektorin etuhinta -20 % 
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 % 
Credita-käyttäjän etuhinta -20 % 
Lakimiesliiton jäsenetu -20 % 
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.) 


KOULUTTAJAT 

Leena Alapuranen, OTL, tietosuoja-asiantuntija
Seppo KoskinenOTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto
Lasse Lehtonen, LT, OTT, hallintoylilääkäri, HUS

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

23.5.2018


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää