Etäopetuksen helpottamiseksi avatut maksuttomat digituotteet on suljettu palvelun huoltotöiden takia. Pyrimme avaamaan tuotteet mahdollisimman pian. Voit lukea digikirjoja pdf-muodossa toistaiseksi täältä.

Lapsi sijaishuollossa - yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet

Kaikki lapselle kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet on huomioitava lapsen sijaishuollon aikaisessa työskentelyssä, joka on julkinen hallintotehtävä riippumatta siitä, kuinka lapsen sijaishuolto on järjestetty. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle huostaanottopäätöksellä, kiireellisen sijoituksen päätöksellä tai hallintotuomioistuimen väliaikaisella määräyksellä. Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on osaltaan julkisen vallan käyttöä, jonka on perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan perustuttava lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Sijaishuollossa olevan lapsen perus- ja ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa sijaishuollon aikana lastensuojelulaissa säädetyin tavoin. Lapsen sijaishuollon aikaisista rajoituksista säädetään lastensuojelulain 11 luvussa, johon on koottu säännökset lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta sekä rajoitustoimenpiteistä. Lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilökunnan sekä lapsen sijaishuollon valvonnasta vastuussa olevan sijaishuollon aikaisen vastuusosiaalityöntekijän ja muiden sijaishuollosta vastaavien toimijoiden on tunnettava nämä rajoitussäännökset.

Lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, jonka jälkeen näihin säännöksiin on tehty vuosien varrella useampia tarkentavia muutoksia. Tämän lisäksi viime vuosina on tullut paljon näitä rajoituksia koskevaa oikeuskäytäntöä ja lukuisia eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja sekä erilaisia ohjeistuksia ja linjauksia. Näitä kaikkia tärkeitä tulkintoja on koottu tähän teokseen avaamaan rajoituksia koskevia säännöksiä tarkemmin. Teoksessa käydään läpi myös rajoitustoimenpiteiden kirjaamista.

Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi ja apuvälineeksi lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilökunnalle, lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille sekä muille lapsen sijaishuollosta vastaaville toimijoille. Kirjassa käsitellään käytännönläheisesti kaikki lastensuojelulain mukaiset lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitukset. Teoksessa kuvataan lapsen yhteydenpidon rajoittamisen ja rajoitustoimenpiteiden edellytykset, päätöksenteko ja muut rajoitusten käyttöön vaikuttavat seikat yksityiskohtaisesti ja laajan oikeuskäytännön avaamana. Teos toimii näin lapsen sijaishuollosta vastaavien työntekijöiden työvälineenä, jollaisena sitä voidaan käyttää käytännönläheisen kirjoitustavan ja kattavan sisällysluettelon tukemana.

Tekijä

OTK, lakimies Kati Saastamoinen on toiminut sosiaali- ja terveystoimen lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen ja on uransa aikana perehtynyt perhe- ja lapsioikeuteen, erityisesti lastensuojeluun. Hän on toiminut näiden aihealueiden asiantuntijana ja pitänyt aiheista lukuisia erilaisia koulutustilaisuuksia muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille. Kati Saastamoinen on aikaisemmin julkaissut kaksi teosta: Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010) sekä Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016).

Hinta
64,50 € (sis. alv 10 %)
Tekijä

Saastamoinen Kati

Saatavuus Varastossa
Sivuja 400
Julkaisuvuosi 2018
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 1.
ISBN 978-951-37-7176-8
Tuotenumero 37-7176-8
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka 33.24
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää