Maankäytön ajankohtaispäivä 19.11.

Maankäytön ajankohtaispäivä 2019: valokeilassa lakiuudistukset, kaavoituksen digiloikka sekä asemakaavan sallima käyttötarkoitus muuttuvien käyttötarpeiden puristuksessa!

Maankäytön ajankohtaispäivä käy läpi maankäyttöä koskevat lakiuudistukset ja tuoreet oikeustapaukset. Erityisteemoina käsitellään tänä vuonna kaavoituksen tietomallipohjaista suunnittelua ja tilanteita, joissa kiinteistöjen muuttuvat käyttötarpeet törmäävät kaavaan.


Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä, ja loppuvuodesta odotetaan jo konkreettista lisätietoa. Lakiuudistushankkeessa mukana oleva, sidosryhmäfoorumin puheenjohtajana toimiva talousoikeuden professori Ari Ekroos avaa ajankohtaispäivän alussa uudistuksen ajantasaista tilannetta.

Tämän jälkeen ajankohtaispäivässä pureudutaan ajankohtaiseen oikeuskäytäntöön, maankäytön digitalisaatioon sekä asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen ja kiinteistöjen muuttuviin käyttötarpeisiin.

Voisiko tietomallipohjainen suunnittelu tehostaa kaavoitusprosessia luvituksesta muutoksenhakuun? Mitä kaavoituksen digitalisaatio edellyttäisi esimerkiksi rajapinnoilta ja käsitemäärittelyiltä? Entä mitä tietomallipohjainen suunnittelu tarkoittaisi juridisesti?

Salahotellit ovat tänä vuonna nousseet otsikoihin ja ennakkotapauksiksi. Mitä tapahtuu, kun jakamistalouden ilmiöt ja liiketoiminnan tarpeet törmäävät kaavaan? Millaisia oikeudellisia ja ajankohtaisia kysymyksiä liittyy maanalaiseen rakentamiseen? Entä millainen keinovalikoima on käytössä yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä?

Päivän aikana saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tilanne?
  • Voiko tietomallipohjainen suunnittelu synnyttää kaavoituksen digiloikan, ja mitä juridisia kysymyksiä tulee ennen tätä ratkaista?
  • Miten asemakaavan mukainen käyttötarkoitus mukautuu muuttuviin käyttötarpeisiin?
  • Millaiset yksityisen liiketoiminnan ja kaavoituksen yhteentörmäykset vaativat ratkaisua?
  • Millaisia ajankohtaisia kysymyksiä liittyy maanalaiseen rakentamiseen?
  • Millaisia ympäristöoikeudellisia oikeustapauksia on ratkottu viimeisen vuoden aikana?

Ajankohtaispäivän puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Päivän muina kouluttajina toimivat  erityisasiantuntija Juhana Rautiainen ympäristöministeriöstä, asianajajat Robert Utter Asianajotoimisto Roschierista ja Jaakko Kanerva Asianajotoimisto Kuha, Asikainen & Kanervasta, ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Majamaa sekä esikaupunkialueiden aluerakentamisprojektin projektijohtaja Ritva Tanner Helsingin kaupungilta.

Kenelle?

Ajankohtaispäivä on suunnattu maankäyttöasioiden parissa työskenteleville juristeille, virkamiehille ja asiantuntijoille sekä alan konsulteille.

Tervetuloa päivittämään tietosi ja vaihtamaan ajatuksia maankäytön ajankohtaisista teemoista!Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Maankäytön ajankohtaispäivään!

9:10 Maankäytön ja rakentamisen ajankohtaiset lakiuudistukset
Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

9:50 Maankäytön digitalisoituminen – nyt

  • Visio digitaalisesta maankäytön suunnittelusta.
  • Mikä muuttuu? Miten prosessit kehittyvät?
  • Mitä uusi digitaalinen järjestelmä käytännössä tarkoittaisi eri osapuolten kannalta?
  • Miten maankäytön digitalisointia edistetään?

Juhana Rautiainen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

10:35 Kommentti: Mitä maankäytön digitalisoituminen tarkoittaa lakipykälien kannalta?
Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

10:50 Tauko

11:05 Ajankohtaista oikeuskäytäntöä ympäristöoikeudesta: viimeisen vuoden aikana saadut ratkaisut
Robert Utter, asianajaja, Asianajotoimisto Roschier

11:50 Lounas

12:50 Teemailtapäivä: Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus ja muuttuvat käyttötarpeet

13:00 Salahotelli kerrostalossa: miten jakamistalouden ilmiö kohtaa maankäyttö- ja rakennuslain?
Jaakko Kanerva, asianajaja, Asianajotoimisto Kuha, Asikainen, Kanerva

13:45 Maanalaisten alueiden käyttö
Vesa Majamaa, professori emeritus, ympäristöoikeus

14:25 Keskustelua

14:35 Kahvitauko

14:50 Täydennysrakentaminen ja kaupunginosien elinvoima
Ritva Tanner, projektinjohtaja, Esikaupunkialueiden aluerakentamisprojekti, Helsingin kaupunki

15:30 Koonti ja loppukeskustelu

15:45 Ajankohtaispäivä päättyy

Kouluttajat

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto (päivän puheenjohtaja)

OTT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut mm. maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn.

Ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Majamaa

Oikeustieteen tohtori Vesa Majamaa on toiminut lukuisissa kaavoitusta ja rakentamista koskevissa asiantuntijatehtävissä. Hän on työskennellyt professorina Lapin ja Helsingin yliopistoissa ja tutkinut kiinteistö- ja varallisuusoikeutta sekä kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä kysymyksiä.

Ritva Tanner, projektinjohtaja, arkkitehti SAFA, Esikaupunkialueiden aluerakentamisprojekti, Helsingin kaupunki

Ritva Tanner on koulutukseltaan arkkitehti ja toimii esikaupunkialueiden aluerakentamisprojektin projektinjohtajana Helsingin kaupunginkansliassa aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit -yksikössä. Aluerakentamisprojektien tehtävänä on koordinoida suunnittelua ja rakentamista kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluu täydennysrakentamisen edistäminen ja kaupunkikehittäminen erityisesti itäisissä ja koillisissa kaupunginosissa.

Jaakko Kanerva, asianajaja, Asianajotoimisto Kuha, Asikainen & Kanerva Oy

Asianajaja Jaakko Kanerva työskentelee päivittäin kiinteistö- ja ympäristöoikeuden parissa. Kaavoituksen ja maankäytön kysymykset ovat yksi Kanervan erityisosaamisen alueista. Kanerva on toiminut myös ympäristöoikeuden lehtorina Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksella.

Robert Utter, asianajaja, Asianajotoimisto Roschier

Robert Utter on erikoistunut ympäristö- ja ilmasto-oikeuteen. Hänellä on laaja kokemus ympäristösääntelystä, ympäristövastuista ja päästökauppasääntelystä. Hän on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Utter aloitti Roschierilla vuonna 2010. Hän on toiminut aiemmin mm. eri ministeriöiden lainopillisena neuvonantajana kansainväliseen ja Euroopan unionin ilmasto- ja päästökauppasääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Utter on myös toiminut harjoittelijana Euroopan komission ympäristöpääosastolla.

Juhana Rautiainen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Juhana Rautiainen toimii alue- ja kaupunkipolitiikan erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä. Hän on työurallaan tehnyt alueidenkäytön suunnittelua, aina asemakaavatasolta kansallisiin ja kansainvälisiin strategioihin. Hän on maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit -jaoston puheenjohtaja.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

19.11.2019 klo 9:00-15:45

 

PAIKKA

Crowne Plaza Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki

HINTA

Lähikoulutus: 740 € + alv. 24% /hlö

Webinaari: 690 € + alv. 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiosta edullisesti 200 € + alv. 24% /hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin

KOULUTTAJAT

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto  
Jaakko Kanerva, asianajaja, Asianajotoimisto Kuha, Asikainen, Kanerva  
Vesa Majamaa, professori emeritus, ympäristöoikeus  
Juhana Rautiainen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö  
Ritva Tanner, projektinjohtaja, Esikaupunkialueiden aluerakentamisprojekti, Helsingin kaupunki  
Robert Utter, asianajaja, Asianajotoimisto Roschier   


Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Asiakaspalvelu, Edilex Pro
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi

 

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää