Maankäyttösopimukset 5.9.

Kaavoitus, mahdolliset suunnitteluvaraukset ja maankäyttösopimukset: Millaisia ovat hyvät ja huonot käytännöt? Miltä kiivastakin keskustelua nostattavat menettelyt näyttävät toisaalta kunnan ja toisaalta yksityisen toimijan silmin? Miten kehittää menettelyitä?

Kiitetyn koulutuksen uusinta keväältä 2019! Vuorovaikutteisessa koulutuksessa puidaan maankäytön kehittämisprosessia sekä laaja-alaisesti että käytännönläheisesti.

Päivän puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Hän käsittelee omassa puheenvuorossaan kuntien maapolitiikkaa ja lunastuslain uudistumista. Lisäksi aamupäivän aikana käsitellään asemakaavoitukseen liittyviin sopimuksiin kytkeytyviä varoittavia ja onnistuneita esimerkkejä sekä maankäytön kehittämisprosessia vaiheineen käytännössä. Aihetta tarkastellaan sekä kuntien että yksityisten toimijoiden kannalta.

Koulutuksen aiheita

  • kuntien maapolitiikka ja uudistuva lunastuslaki
  • kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – kunnan ja yksityisen silmin
  • asemakaavoitukseen liittyvien sopimusten hyvät ja huonot käytännöt sekä varoittavat esimerkit
  • maankäyttösopimuksiin liittyvien menettelyiden kehittäminen.

Kenelle?

  • kuntien maankäytöstä vastaaville asiantuntijoille ja lakimiehille
  • rakennusliikkeiden maankäyttöpäälliköille ja lakimiehille 
  • muille maankäyttöasioiden parissa työskenteleville juristeille, virkamiehille ja asiantuntijoille sekä alan konsulteille.

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:10 Kuntien maapolitiikka ja uudistuva lunastuslaki

  • Maapolitiikan keinovalikoimasta
  • Lunastuslain uudistaminen

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

10:00 Maankäyttösopimuksiin liittyvien menettelyjen haasteet
Helena Kinnunen, Senior Legal Counsel, Fondia

10:30 Tauko

10:45 Kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – prosessi käytännössä kunnan ja yksityisen silmin
Katariina Haigh, hankekehitysjohtaja, Asuntosäätiö SR ja Tiina Hartman, va kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki

12:15 Koonti: miten lähteä kehittämään menettelyitä?
Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

12:30 Lounas

13:15 Tilaisuus päättyy

Helena KinnunenSenior Legal Counsel

Kouluttajat

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos

OT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut mm. maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

Tiina Hartman, va kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki

Va. kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti Tiina Hartman on toiminut maapolitiikasta vastaavana virkamiehenä Vihdin kunnassa ja Keravan kaupungilla yhteensä 13 vuoden ajan, josta ajasta hän on muutaman vuoden ajan toiminut molemmissa kunnissa myös kaavoituksen esimiehenä. Hän on myös laatinut Uudenmaan liiton rahoittamana käsikirjan kuntien käyttöön maapoliittisen ohjelman laatimiseksi.

Katariina Haigh, hankekehitysjohtaja, Asuntosäätiö SR

Asuntosäätiön hankekehitysjohtaja Katariina Haigh on toiminut noin 20 vuoden ajan kaupunkikehityksen ja maanhankinnan tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hän toimi vuosina 2010-19 Bonavalla ja NCC-konsernissa eri tehtävissä. Hän vastasi mm. Bonavan Suomen maanhankinnasta ja tonttiportfoliosta, asuntohankkeiden kaavakehityksestä sekä toimi kiinteistökehityksen ja projektijohdon tehtävissä. Tätä edeltäen hän toimi n. 10 vuotta kaupunginarkkitehtina vastaten mm. keskustakehityksestä ja keskeisistä asema- ja osayleiskaavoista, sekä rakennus- ja kaupunkisuunnittelun tehtävissä Suomessa ja Ranskassa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat kumppanuushankkeet ja hyvän lähiympäristön luominen asukkaille.

Helena Kinnunen, Senior Legal Counsel, Fondia

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot






Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

05.09.2019 klo 9.00 - 12:30 (lounas klo 12:30-)

 

PAIKKA

Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki

 

HINTA

Lähikoulutus 450 € + alv 24 % / hlö

Webinaari 400 € + alv 24% / yksi webinaariosallistuja


Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja
 


Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

 

KOULUTTAJAT

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

Helena Kinnunen, Senior Legal Counsel, Fondia
Katariina Haighhankekehitysjohtaja, Asuntosäätiö SR 

Tiina Hartman, va kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki



"Asiantuntevat luennoitsijat. Kiinnostavaa oli, että maankäyttösopimuksia käsiteltiin myös rakentajan/maanomistajan näkövinkkelistä."
- Osallistujapalaute kevään 2019 toteutuksesta



Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Asiakaspalvelu, Edilex Pro
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi

Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 860 2520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi

Pirita Lyytikäinen


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää