Palkkaa vai työkorvausta? 2.4.

Miten eroavat palkkaan ja työkorvaukseen liittyvät säännökset? Miten näitä tuloja tulisi kohdella verotuksellisesti? Mikä on työntekijän eläkelain TyEL:n mukaista eläkkeen perusteena olevaa työansiota ja mikä ei ole? Milloin kyse on työvoiman vuokrauksesta ja milloin työvoiman välittämisestä?

Ennakkoperinnän klassisiin ongelmiin liittyy kysymys siitä, onko työstä maksettavaa
suoritusta pidettävä palkkana vai työkorvauksena. Työnantajan tulee suorittaa palkastaennakonpidätys ja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Sen sijaan työkorvauksesta ei suoriteta ennakonpidätystä, jos suorituksen saaja on ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksesta ei makseta myöskään sosiaaliturvamaksua. Rajanvedolla on merkitystä myös arvonlisäverotuksessa, sillä palkkana pidettävästä suorituksesta ei makseta arvonlisäveroa.

Tässä koulutuksessa käsitellään erilaisia työ- ja toimeksiantosuhteiden rajanvetotilanteita sekä näiden vaikutusta verotukseen ja eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Menettelyjä ja verokohtelua arvioidaan sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Verokohteluun vaikuttavat tekijät käydään läpi tuoreiden esimerkkitapausten valossa ja uusimmat Verohallinnon antamat ohjeet huomioiden.

Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Milloin kyse on palkasta ja milloin työkorvauksesta? Miksi ero on tärkeää tunnistaa?
 • Miten toimia hankalissa rajanvetotilanteissa?
 • Miten Verohallinnon viimeisimpiä ohjeita tulisi tulkita?
 • Millaisia seurauksia voi virheellisistä tulkinnoista koitua?
 • Mikä on työntekijän eläkelain (TyEL) mukaista eläkkeen perusteena olevaa työansiota, josta maksetaan TyEL-maksuja ja mikä ei ole?
 • Miten toimia, kun työn tekemiseen liittyy useita toimijoita?
 • Milloin kyse on työvoiman vuokrauksesta ja milloin työvoiman välityksestä?

Kenelle?

 • taloushallinnon asiantuntijoille
 • henkilöstöhallinnon asiantuntijoille
 • tilintarkastajille ja kirjanpitäjille
 • lakimiehille

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Palkkaa vai työkorvausta? -koulutukseen!

9:05 Palkan ja työkorvauksen käsitteet
        Kirsi Adamsson, Tax Partner, KPMG Oy

 • Rajanvetoa palkan ja toimeksiantosuhteen välillä
 • Verohallinnon ohjeistus
 • Tyypilliset työsuhteen tunnusmerkit
 • Eri tunnusmerkkien painoarvo
 • Ennakkoperintärekisteröinnin merkitys
 • Sivukulut ja matkakustannusten korvaukset
 • Jälkikäteiset oikaisutilanteet

10:30 Tauko

10:45 Palkka ja työkorvaus suhteessa eläkkeen perusteena    olevaan työansioon
          Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

 • Mikä on työntekijän eläkelain TyEL:n mukaista eläkkeen perusteena olevaa työansiota ja mikä ei ole?
 • Mikä on TyEL:n eläkkeen perusteena olevan työansion ja veron ennakonpidätyksen alaisen ansion suhde?
 • Eläkkeen perusteena oleva työansio erityistilanteissa:
  • Kustannusten korvaukset
  • Suoritukset työsuhteen päättyessä
  • Luennoitsijat, luottamustoimet
  • Laskutuspalveluyritysten käyttäjät

11:50 Lounas

12:50 Viimeaikaista verotus- ja oikeuskäytäntöÄ
          Kirsi Adamsson, Tax Partner, KPMG Oy

          Luento- ja esitelmäpalkkiot, esiintyjien, toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen palkkiot, toiminimet, laskutuspalvelu

13:30 Työvoiman vuokrausta vai työvoiman välitystä?
          Kirsi Adamsson, Tax Partner, KPMG Oy ja Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

 • Onko työntekijä vuokrattu vai välitetty? - kriteerit
 • Missä tilanteissa maksetaan eläketurvamaksut?
 • Miksi kyse ei välttämättä ole vuokrauksesta vaan välityksestä?
 • Case-esimerkkejä

14:00 Yhteenveto ja loppukeskustelu

14:15 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Kirsi Adamsson, Tax Partner, KPMG Oy

Tax Partner (OTK, KTM) Kirsi Adamsson tulee KPMG Oy:stä. Hän on kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita, ja hänellä on pitkä kokemus verojuridiikan kouluttamisesta.

Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

Ratkaisupäällikkö VT Monika Sieväsen työhön Eläketurvakeskuksen lakiosastolla kuuluvat mm. työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvetoon sekä eläkkeen perusteena olevien työansioiden määrittelyyn liittyvät tehtävät.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

2.4.2019 klo 9.00 - 14.15

 

PAIKKA

Crowne Plaza Helsinki - Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki

Voit osallistua myös verkossa.

 

HINTA

Lähikoulutus 450 € + alv 24 % / hlö

Webinaari 400 € + alv 24% / yksi webinaariosallistuja


Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja
 


Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

KOULUTTAJAT

OTK, KTM Kirsi Adamsson, Tax Partner, KPMG Oy

VT Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

19.3.2019• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää