Purkava täydennysrakentaminen ja asunto-osakeyhtiölain muutokset 11.4.

Kasvavilla kaupunkialueilla tarvitaan nykyistä tiiviimpää asuntorakentamista. Toisaalta huomattavaan osaan asunto-osakeyhtiöiden rakennuksista kohdistuu nyt tai lähitulevaisuudessa huomattavia peruskorjaustarpeita. Purkava lisärakentaminen mahdollistaisi vanhojen rakennusten purkamisen asumistarpeiden kehitystä vastaavan lisärakentamisen tieltä ja sitä myöten yhdyskuntarakenteen tiivistämisen. Uusi sääntely helpottaa päätöksentekoa ja sujuvoittaa prosesseja.

Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annettiin lokakuun 2018 lopussa.

Millaisia mahdollisuuksia uusi sääntely luo? Mitkä ovat suurimmat haasteet muutosten astuessa voimaan? Milloin maankäyttösopimus on tarpeen? Milloin poikkeaminen tulee kyseeseen?

Tässä koulutuksessa saat vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä muuttuu uuden lain myötä?
 • Mitkä ovat eri osapuolien velvoitteet?
 • Maankäyttösopimuksen tarve?
 • Asemakaavan muutos vai poikkeaminen?

Kenelle?

Tilaisuus on suunnattu rakennuttajille, kuntien maankäytöstä vastaaville, maankäyttöasioiden parissa työskenteleville juristeille, asunto-osakeyhtiöasioita hoitaville asianajajille, virkamiehille, asiantuntijoille sekä alan konsulteille, isännöitsijöille ja asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille.

Ohjelma

9:00 Tervetuloa Edilex Pro -koulutukseen

9:05 Maankäytön ja rakennuslain vaatimukset
Ari Ekroos
, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

 • asemakaavan muutokset ja maankäyttösopimukset - yhteistyö kaupungin kanssa
 • alueellinen poikkeaminen
 • rakentamisen luvat 

10:05 Asunto-osakeyhtiölain muutokset ja vaikutukset käytäntöön
Veikko Vahtera yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu

 • Selvitystila ja yhtiön kiinteistön tai sen käyttöoikeuden tai rakennuksen luovuttaminen
 • Päätös purkamisesta ja uusrakentamisesta
 • Muutokset osakkeenomistajan hallintaoikeuteen
 • Purkavaa lisärakentamista koskeva suunnitelma

11:30 Asunto-osakeyhtiölain muutokset ja vaikutukset käytäntöön
Veikko Vahtera yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu

 • Riippumattoman asiantuntijan lausunto purkavasta lisärakentamisesta
 • Purkavaa uudisrakentamista vastustaneen osakkeenomistajan osakkeiden lunastamista koskeva sääntely
 • Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

12:15 Koulutus päättyy

(12:15-13 vapaaehtoinen lounas)

Kouluttajat

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos

OTT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut mm. maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

Veikko Vahtera, yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto, talouden ja johtamisen tiedekunta

OTT, VTM (taloustiede), yritysjuridiikan professori Veikko Vahteran tutkimusintressit kohdistuvat laajasti yhtiöoikeuteen ja arvopaperimarkkoihin. Hänellä on erittäin laaja kokemus osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden sekä riidanratkaisun kysymyksistä. Hän on kirjoittanut teemoista lukuisia kirjoituksia sekä toiminut luennoitsijana ja välimiehenä sekä oikeudellisena asiantuntijana monissa eri yhteyksissä. Vahtera on toiminut professorina vuodesta 2013 lähtien ja ennen tätä tehtävää Vahtera on työskennellyt mm. lainvalmistelijana oikeusministeriössä ja ollut mukana laatimassa nykyistä asunto-osakeyhtiölakia sekä osakeyhtiölakiin tehtyjä muutoksia.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

11.04.2019 klo 9.00 – 12:15

 

PAIKKA

Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki

HINTA

Lähikoulutus: 450 € + alv. 24% /hlö

Webinaari: 400 € + alv. 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 € + alv. 24% /hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

KOULUTTAJAT

Yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu
Talousoikeuden professori Ari Ekroos, Insinööritieteiden korkeakoulu 

ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN:


28.3.2019

Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää