Rakentaminen ja maankäyttö 2020

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Rakentaminen ja maankäyttö 2020 -lakikokoelmaan on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristösuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Mukana ovat kattavasti sekä maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen että rakentamisen työsuojeluun liittyvät säädökset. Lisäksi kirjassa on otteita Suomen rakentamismääräyskokoelmasta.

Vuoden aikana on tullut useita muutoksia mm. maankäytön suunnittelua ja maa-ainesten käyttöä, yhdyskuntateknisiä verkkoja, rakennusuojelua, ympäristön suojelua ja työsuojelua koskevaan sääntelyyn. 

Esimerkkejä keskeisistä muutoksista

  • Kansallisen turvallisuuden huomioiminen alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa lakipaketti tulee voimaan 1.1.2020
  • Kaivoslakia (621/2011) on muutettu siten, että Natura 2000 -arviointi ja ympäristövaikutusten arviointiselostus voidaan malminetsintä-, kaivos- ja kullanhuudontalupaa haettaessa toimittaa etuoikeutta menettämättä vasta lupahakemuksen jättämisen jälkeen
  • Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020
  • Uusi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettu laki (764/2019) sujuvoittaa ja nopeuttaa ympäristöhankkeiden lupakäsittelyä
  • Ympäristönsuojelulain (527/2014) säännöksiä muutetaan pääasiallisesti 1.1.2020 alkaen vastaamaan sähköisen asioinnin tarpeita.

Kirja sisältää säädösten ja rakennusmääräysten lisäksi runsaasti oikeustapauksia sekä toimituksellisia huomautuksia, jotka helpottavat säädösten soveltamista käytännön työssä. Kätevästä asiahakemistosta on helppo löytää etsimänsä säädökset. Kirja palvelee kaikkia rakentamisen tai kaavoituksen parissa työskenteleviä.

Kestotilaushinta: 99 euroa

Kestotilaukset asiakaspalvelustamme: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi tai puhelimitse 020 450 05.

Tuotekuva
Hinta
110,00 € (sis. alv 10 %)
Tekijä
Saatavuus 6/2020
Sivuja 980
Julkaisuvuosi 2020
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos
ISBN 978-951-37-7663-3
Tuotenumero 37-7663-3
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka 33.23
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää