Uusi hankintalaki ja hyvän tarjouksen laatiminen - Tarjoajan peruskurssi I ja II -webinaarit

Tee hyvä tarjous uuden hankintalain vaatimusten mukaisesti!

Laki hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Lain tavoitteena on muun muassa hankintamenettelyjen yksinkertaistaminen, lain keskeisten käsitteiden selkeyttäminen ja pk-yritysten mahdollisuuksien parantaminen tarjouskilpailuissa. Lisäksi tavoitteena on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaaminen.

Menestyvän tarjouksen laatiminen edellyttää hyvää hankintalainsäädännön tuntemusta. Uuden hankintalain myötä kansallisten hankintojen tekeminen on hankintayksiköille aiempaa helpompaa. Uusi laki myös tuo lukuisia merkittäviä muutoksia EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Tule siis kuulemaan, mitä tarjoajan on syytä ottaa huomioon laatiessaan tarjousta uuden hankintalain perusteella järjestettävässä tarjouskilpailussa. Aihealueiden käsittelyssä otetaan huomioon vakiintunut oikeuskäytäntö sekä uuden hankintalain perusteella annetut tuoreet päätökset.

Kouluttajina webinaareissa toimivat Eversheds Asianajotoimiston julkisiin hankintoihin erikoistuneet kokeneet asiantuntijat Marko Mononen ja Anne Petäjäniemi-Björklund. He keskittyvät koulutuksessa tarjouksen laatimisessa esiin tuleviin kysymyksiin, ja erityisesti uuden hankintalain tuomiin muutoksiin.

Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Hilma - hankintailmoitukset: Mikä on hankintailmoituksen merkitys julkisissa hankinnoissa? Mikä on kynnysarvojen merkitys tarjoajan näkökulmasta?
  • Sähköinen asiointi hankintayksikön kanssa ja Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)
  • Mikä on hankintamenettelyn merkitys tarjouksen tekemisessä? Miten eri hankintamenettelyt eroavat toisistaan? Mitä puitejärjestelyllä tarkoitetaan tarjoajan näkökulmasta?
  • Mikä on asemani tarjoajana, jos hankintayksikkö tekee edustamaltani yritykseltä suorahankinnan?
  • Millainen on hyvä tarjous?
  • Mitkä ovat kelpoisuusvaatimuksia: Pitääkö kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttää, entä mikä merkitys on vähimmäisvaatimuksilla? Voinko täyttää kelpoisuusvaatimukset ryhmittymänä? Onko alihankinta relevantti vaihtoehto? Voiko kelpoisuusvaatimukset täyttää myöhemmin?
  • Millainen tarjous on tarjouspyynnön mukainen: Mikä on hankinnan kohde ja mikä on teknisten eritelmien merkitys uuden hankintalain mukaan?
  • Mitä muutoksia poissuljentaperusteisiin tuli?
  • Milloin tarjoaja voi täsmentää tarjousta?
  • Mitä eroa on hankinnan kielletyllä pilkkomisella ja sallitulla jakamisella?

Tarjoajan peruskurssi on jaettu kahdeksi kahden tunnin pituiseksi webinaariksi. Webinaarit muodostavat yhdessä koulutuskokonaisuuden Uusi hankintalaki ja hyvän tarjouksen laatiminen. Voit osallistua joko webinaarien suoriin lähetyksiin tai katsoa ne itsellesi sopivampana ajankohtana kuukauden sisällä webinaaripäivästä.

Voit osallistua webinaariin helposti omalla tietokoneellasi. Webinaarin chattitoiminnolla voit esittää asiantuntijoille mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Voit lähettää kysymyksiä ennakkoon tai milloin tahansa koulutuksen aikana.

Uusi hankintalaki ja hyvän tarjouksen laatiminen on julkisen sektorin hankintoihin osallistuvan tarjoajan peruskurssi. Kurssi sopii erinomaisesti yhteen Uusi hankintalaki ja tarjoajan oikeussuoja - Tarjoajan jatkokurssi I ja II -webinaarien kanssa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille. Erityisesti koulutus soveltuu seuraaville:

• Creditan asiakas
• Kehityspäällikkö
• Tuotepäällikkö
• Myyntipäällikkö
• Talouspäällikkö
• Asiakkuuspäällikkö

Ohjelma

Ohjelma 10.4.2018

Kouluttajana toimii Anne Petäjäniemi-Björklund, asianajaja, VT, LL.M. (Eur) Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä.

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

9:05 Hankintamenettely ja hankinnan kohde

• hankintamenettelyn vaiheittaisuus
• hankintailmoitus, tarjouspyyntö sekä pienhankinnat
• määräaikoja koskevat muutokset
• hankintojen jakaminen osiin vs. pilkkomiskielto
• hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät
• milloin tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä?
• milloin tarjouksen täsmentäminen on sallittua?

Uudet joustavat hankintamenettelyt
• Eurooppalainen yhtenäisasiakirja (ESPD): mikä se on?
• sähköinen luettelo
• sähköinen asiointi hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä

10:45 Yhteenveto

11:00 Koulutus päättyy

Ohjelma 24.4.2018

Kouluttajana toimii Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä.

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

9:05 Mitkä ovat tarjoajan kelpoisuusvaatimukset uuden hankintalain mukaan?
• tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja niihin liittyvät selvitykset
• liikevaihtovaatimusta koskeva muutos
• muutokset harkinnanvaraisiin poissulkemisperusteisiin
• muutokset pakollisiin poissulkemisperusteisiin
• muiden tahojen voimavarojen käyttö: ryhmittymä ja alihankinta
• alihankkijoiden vaihdokset uuden hankintalain mukaan


Uudet joustavat hankintamenettelyt
• avoin, rajoitettu menettely sekä neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely
• neuvottelumenettelyjen käyttöalan muutokset
• puitejärjestely
• suorahankinta
• innovaatiokumppanuus

10:45 Yhteenveto

11:00 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy Asianajaja, OTT Marko Mononen työskentelee Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kilpailuoikeustiimissä. Hän on hoitanut lukuisia hankintalain soveltamiseen liittyviä toimeksiantoja. Mononen on avustanut yrityksiä ja hankintayksiköitä sekä markkinaoikeudessa että kaikissa hankintojen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös luennoinut aihepiiristä paljon. Marko Mononen kirjoittaa kuukausittain Creditaan julkisten hankintojen asiantuntijakirjoituksia ja vastaa ratkaisupalstan kysymyksiin.

Anne Petäjäniemi-Björklund, asianajaja, VT, LL.M. (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, VT, LL.M. (Eur) Anne Petäjäniemi-Björklund työskentelee Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kilpailuoikeustiimissä. Hän on hoitanut lukuisia hankintalain soveltamiseen liittyviä toimeksiantoja. Petäjäniemi-Björklund on avustanut yrityksiä ja hankintayksiköitä sekä markkinaoikeudessa että kaikissa hankintojen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös luennoinut aihepiiristä paljon. Anne Petäjäniemi-Björklund kirjoittaa kuukausittain Creditaan julkisten hankintojen asiantuntijakirjoituksia ja vastaa ratkaisupalstan kysymyksiin.

Osallistun*
Osallistujan tiedot
 Olen Edilex-käyttäjä. Käytössäni on henkilökohtainen lisenssi tai organisaatiolisenssi.
 Olen Credita-käyttäjä
 Olen Lakimiesliiton jäsen  
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

Osa 1: 10.4.2018 klo 9:00 - 11:00
Osa 2: 24.4.2018 klo 9:00 - 11:00

PAIKKA

Toteutetaan vain webinaarina

HINTA

Webinaarit: 500 € + alv 24% / hlö


Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 200 € + alv 24 % / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 % 
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 % 
Credita-käyttäjän etuhinta -20 % 
Lakimiesliiton jäsenetu -20 % 
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.) 

KOULUTTAJA

Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Anne Petäjäniemi-Björklund
, asianajaja, VT, LL.M. (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

27.3.2018


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää