Työaikalaki uudistuu 1.2.

Työaikalain uudistamista pohtinut työryhmä esittää viime kesänä antamassaan mietinnössä työaikalain selkiyttämistä erityisesti asiantuntijatyön näkökulmasta. Lisäksi työajan käsitettä ja työaikaseurantaa esitetään määriteltäväksi uudelleen. Työaikapankeista tulisi säännökset lakiin kuten myös uusista joustavista työajoista. Hallituksen tavoitteena on antaa työryhmän esitykseen perustuen keväällä 2018 eduskunnalle esitys uudeksi työaikalaiksi.

Työaikalaki uudistuu -seminaarissa käydään läpi työryhmän esitystä ja mahdollista hallituksen esitystä käytännönläheisesti ja monipuolisesti. Mukana on myös puheenvuoro työaikaan liittyvästä työsuojelusta ja sen valvonnasta.

Kenelle

Seminaari on tarkoitettu kaikille työoikeuden parissa työtä tekeville ja henkilöstöhallinnon asiantuntijarooleissa työskenteleville. Erityisesti seminaari on suunnattu seuraaville:

• Henkilöstöjohtaja
• Henkilöstöpäällikkö
• HR-asiantuntija
• Henkilöstölakimies
• Esimies
• Asianajaja
• Työnantaja- ja työntekijäjärjestön asiantuntija ja lakimies

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii LL.M., varatuomari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi
9:00 Tervetuloa Työaikalaki uudistuu -seminaariin!

9:05 Työaikalain uudistuksen keskeinen sisältö
• Uudistuksen tausta ja tavoitteet
• Lain soveltamisala
• Työajan käsite ja määritelmä; työajaksi luettava aika (työmatkat ym.)
• Koonti merkittävimmistä muutoksista ja voimaantulosta
Anu-Tuija Lehto, LL.M., varatuomari, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

10:00 Kommenttipuheenvuoro: uudistus elinkeinoelämän näkökulmasta
Mika Kärkkäinen, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10:15 Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen
• Työaikajoustot; joustotyöaika, liukuva työaika ja työaikapankki
• Lisätyö, ylityö ja hätätyö
• Yötyö ja vuorotyö
• Lepoajat
Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy

11:00 Tauko

11:15 Työaika-asiakirjat ja valvonta
Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy

12:00 Lounas

13:00 Työaikalakiin perustuva paikallinen sopiminen
Anu-Tuija Lehto, LL.M., varatuomari, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

13:45 Kahvitauko

14:00 Työaikaan liittyvä työsuojelu ja sen valvonta
• Työaika työn kuormitustekijänä
• Mitä työsuojeluviranomainen valvoo?
• Rikkomusten seuraamukset
Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

15:00 Koonti ja loppukeskustelu

15:15 Seminaari päättyy

Kouluttajat

Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy

Matleena Engblom on asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti, joka hoitaa työ- ja virkamiesoikeudellista konsultointia ja riidanratkaisua. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja työsuojelupäällikön koulutuksen. Matleenalla on paljon ammatillisia luottamustoimia, ja hän toimii kansallisena asiantuntijana eurooppalaisessa European Labour Law Network -verkostossa.

Mika Kärkkäinen, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Mika Kärkkäinen toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa lakimiehenä. Hän osallistuu työlainsäädännön kolmikantaiseen valmisteluun. Lisäksi hän konsultoi ja kouluttaa työoikeutta sekä hoitaa työoikeudellisia riita-asioita.

Anu-Tuija Lehto, LL.M., varatuomari, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

LL.M., varatuomari Anu-Tuija Lehto on SAK:n lakimies sekä työtuomioistuimen ja työneuvoston jäsen. Hän on osallistunut työaikalakia valmistelleen työryhmän työhön.

Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Vesa Ullakonoja on toiminut pitkään lakimiehenä työsuojeluhallinnossa ja työoikeuden opettajana Turun yliopistossa. Hän on lisäksi osallistunut työlainsäädännön valmisteluun ja ollut mukana tekemässä lakien käytännön soveltamisohjeita. Hän on myös ollut työoikeuden ja työsuojelun opettajana useiden eri koulutuksen tarjoajien tilaisuuksissa ja kursseilla. Ullakonoja on julkaissut artikkeleita työoikeudellisissa julkaisuissa sekä yhdessä muiden kirjoittajien kanssa työoikeudellisia kirjoja.

Valitut koulutukset
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 Olen Edilex-käyttäjä. Käytössäni on henkilökohtainen lisenssi tai organisaatiolisenssi.
 Olen Credita-käyttäjä
 Olen Lakimiesliiton jäsen  
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

1.2.2018 klo 9.00 - 15.15

PAIKKA

Crowne Plaza Helsinki

HINTA

Lähikoulutus 740 € + alv 24 % / hlö

Webinaari 690 € + alv 24% / yksi webinaariosallistuja

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja
 
Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

 

KOULUTTAJAT

Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy


Mika Kärkkäinen
, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK


Anu-Tuija Lehto
, LL.M., varatuomari, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry


Vesa Ullakonoja
, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

31.1.2018


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää