Työturvallisuuspäivä 17.5.

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työnantajalle, mutta työntekijöidenkin on osaltaan huolehdittava turvallisuudesta työpaikalla. Lainsäädännössä määritellään sekä työnantajan että työntekijän velvollisuudet. Työturvallisuusasioissa tehokas yhteistoiminta on tärkeää. Työturvallisuusasioita valvovat työsuojeluviranomaiset pyrkivät toiminnallaan ehkäisemään työtapaturmia. Hyvistä ja toimivista työturvallisuuskäytännöistä huolimatta kaikki ei kuitenkaan aina mene niin kuin pitäisi. Työsuojeluviranomaisen rooli korostuu silloin, kun työpaikoilla sattuu jotain. Vahingon sattuessa alkaa usein syyllisten etsintä. Työnantajien onkin hyvä olla perillä siitä, millaisista teoista saattaa seurata rikosoikeudellinen vastuu.

Työturvallisuuspäivässä asiantuntijat vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat lainsäädännön mukaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteet?
 • Mitä työntekijöiden tulee tehdä työturvallisuuden hyväksi?
 • Minkälaista dokumentaatiota kuuluu työturvallisuuteen?
 • Mitä on työsuojelun valvonta?
 • Mikä on työsuojeluviranomaisen rooli työturvallisuusasioissa?
 • Mitä työturvallisuusrikokset ovat?
 • Minkälaisia oikeudenkäyntejä työturvallisuusrikoksiin liittyy?

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelupäälliköille, HR-asiantuntijoille ja lakimiehille, jotka ovat tekemisissä työturvallisuusasioiden kanssa.

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Työturvallisuuspäivään!

9:05 Työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja vastuu työturvallisuudesta
Timo Jarmas
, osakas, asianajaja, varatuomari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

 • Työnantajan työturvallisuuslain ja muun lainsäädännön mukaiset velvoitteet
        * Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
        * Työsuojelun toimintaohjelma
        * Työhön perehdyttäminen ja työnopastus
        * Työterveyshuolto

10:45 Tauko

11:00 Työnantajan työturvallisuusvastuu, työntekijän työturvallisuusvelvoitteet ja
yhteistoiminta
Timo Jarmas
, osakas, asianajaja, varatuomari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

 • Työntekijän työturvallisuusvelvoitteet
 • Työturvallisuusdokumentaatio ja sen merkitys
 • Työsuojelun yhteistoiminta

11:45 Työsuojelun valvonta ja työsuojeluviranomaisen rooli työturvallisuusasioissa
Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • Työsuojelun valvonnan tehtävät
 • Työtapaturmien ehkäisy ja toiminta tapaturman sattuessa
 • Työtapaturmien tutkinta

12:15 Lounas

13:15 Työsuojelun valvonta ja työsuojeluviranomaisen rooli työturvallisuusasioissa
Vesa Ullakonoja
, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • Työsuojeluviranomaisen toimivaltuudet
 • Työsuojeluviranomaisen rooli työrikosprosessissa


13:45 Työturvallisuusrikokset ja oikeudenkäynnit
Timo Jarmas
, osakas, asianajaja, varatuomari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

 • Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistö
 • Työnantajan rangaistusvastuuseen vaikuttavia tekijöitä
 • Häirintä- ja kiusaamistapaukset työturvallisuusrikoksina

14:30 Kahvitauko

14:45 Työturvallisuusrikokset ja oikeudenkäynnit
Timo Jarmas
, osakas, asianajaja, varatuomari, Eversheds Asianajotoimisto Oy ja Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • Vastuun kohdentuminen ja kanavointi
 • Rikosepäilyn käsittely esitutkinnasta oikeudenkäyntiin
 • Seuraamukset työturvallisuusrikoksista ja työturvallisuusvelvoitteiden vastaisesta menettelystä

16:00 Koonti ja loppukeskustelu

16:15 Seminaari päättyy

Kouluttajat

Timo Jarmas, Osakas, asianajaja, varatuomari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Timo Jarmas hoitaa työoikeudellisia toimeksiantoja. Hänellä on pitkä kokemus työ- ja virkamiesprosesseista niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa kuin välimiesmenettelyissä. Riitojen ratkaisun lisäksi hänen asiantuntemuksensa kattaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Hän on pitänyt lukuisia koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta.

Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Vesa Ullakonoja on toiminut pitkään lakimiehenä työsuojeluhallinnossa ja työoikeuden opettajana Turun yliopistossa. Hän on lisäksi osallistunut työlainsäädännön valmisteluun ja ollut mukana tekemässä lakien käytännön soveltamisohjeita. Hän on myös ollut työoikeuden ja työsuojelun opettajana useiden eri koulutuksen tarjoajien tilaisuuksissa ja kursseilla. Ullakonoja on julkaissut artikkeleita työoikeudellisissa julkaisuissa sekä yhdessä muiden kirjoittajien kanssa työoikeudellisia kirjoja.

Tuotekuva

AIKA

17.5.2018 klo 09.00 - 16.15


PAIKKA

Helsinki, Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Voit osallistua myös verkossa.


HINTA

Tarjoushinta!
 

Lähikoulutus 490 € + alv
Webinaari 450 € + alv, kun ilmoittaudut 16.5. mennessä.
(Tarjouksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

(Normaalihinta: Lähikoulutus 740 € + alv ja webinaari 690 € + alv)


Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja

KOULUTTAJAT

Timo Jarmas, osakas, asianajaja, varatuomari, EvershedsAsianajotoimisto Oy
Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto


VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

16.5.2018


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää