Uusi työaikalaki – työaikajoustot, työaikaseuranta ja työsuojelu 14.11.

Tiedätkö, millainen on joustotyöaikaa koskeva työaikajärjestely? Entä, miten työaikapankki toimii? Miten työaikaan liittyvään työsuojelu tulisi toteuttaa?

Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi annetaan syksyllä 2018. Uudistuksen tarkoituksena on päivittää nykyinen laki 2020-luvun työelämän tarpeisiin.
Uudessa työaikalaissa otetaan huomioon Euroopan unionin työaikadirektiivin vaatimukset ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Matkustusaika on työaikaa silloin, kun se on työsuoritus. Enimmäistyöaika määritellään uudelleen kuten myös työajan käsite. Lakimuutoksilla luodaan uusi, erityisesti asiantuntijatehtäviin soveltuva joustotyöaikaa koskeva työaikajärjestely. Myös työaikapankeista säädetään jatkossa laissa.

Koulutuksessa käydään läpi hallituksen esitystä käytännönläheisesti ja monipuolisesti. Saat kattavan käsityksen uusimmista muutoksista, työaikajoustoista ja työsuojelusta.

Kenelle

Seminaari on tarkoitettu kaikille työoikeuden parissa työtä tekeville ja henkilöstöhallinnon asiantuntijarooleissa työskenteleville. Erityisesti seminaari on suunnattu seuraaville:

  • Henkilöstöjohtajille
  • Henkilöstöpäälliköille
  • HR-asiantuntijoille
  • Henkilöstölakimiehille
  • Esimiehille
  • Asianajajille
  • Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen asiantuntijoille 

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii varatuomari, LL.M., Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa seminaariin!

9:05 Työaikalain uudistuksen keskeinen sisältö

Anu-Tuija Lehto, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

• Uudistuksen tausta ja tavoitteet
• Lain soveltamisala
• Työajan käsite ja määritelmä; työajaksi luettava aika (työmatkat ym.)
• Koonti merkittävimmistä muutoksista ja voimaantulosta

10:00 Kommenttipuheenvuoro: työnantajan näkökulma työaikalain uudistukseen

Mika Kärkkäinen, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10:15 Tauko

10:30 Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen

Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy

• Työaikajoustot; joustotyöaika, liukuva työaika ja työaikapankki
• Lisätyö, ylityö ja hätätyö
• Yötyö ja vuorotyö
• Lepoajat

11:30 Joustavat työajat ja työsuojelu käytännössä

Annina Ropponen, TtT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

• Työpaikan pelisäännöt
• Työn ja vapaa-ajan erottaminen

12:00 Lounas

13:00 Työaikalakiin perustuva paikallinen sopiminen

Anu-Tuija Lehto, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

13:30 Työaikaan liittyvä työsuojelu ja sen valvonta

Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

• Työaika työn kuormitustekijänä
• Mitä työsuojeluviranomainen valvoo?
• Rikkomusten seuraamukset

14:30 Koonti ja loppukeskustelu

14:45 Seminaari päättyy

Kouluttajat

Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy

Matleena Engblom on asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti, joka hoitaa työ- ja virkamiesoikeudellista konsultointia ja riidanratkaisua. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja työsuojelupäällikön koulutuksen. Matleenalla on paljon ammatillisia luottamustoimia, ja hän toimii kansallisena asiantuntijana eurooppalaisessa European Labour Law Network -verkostossa.

Mika Kärkkäinen, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Varatuomari Mika Kärkkäinen toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa lakimiehenä. Hän osallistuu työlainsäädännön kolmikantaiseen valmisteluun. Lisäksi hän konsultoi ja kouluttaa työoikeutta sekä hoitaa työoikeudellisia riita-asioita.

Anu-Tuija Lehto, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Varatuomari, LL.M., Anu-Tuija Lehto on SAK:n lakimies sekä työtuomioistuimen jäsen. Hän on osallistunut työaikalakia valmistelleen työryhmän työhön.

Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Vesa Ullakonoja on toiminut pitkään lakimiehenä työsuojeluhallinnossa ja työoikeuden opettajana Turun yliopistossa. Hän on lisäksi osallistunut työlainsäädännön valmisteluun ja ollut mukana tekemässä lakien käytännön soveltamisohjeita. Hän on myös ollut työoikeuden ja työsuojelun opettajana useiden eri koulutuksen tarjoajien tilaisuuksissa ja kursseilla. Ullakonoja on julkaissut artikkeleita työoikeudellisissa julkaisuissa sekä yhdessä muiden kirjoittajien kanssa työoikeudellisia kirjoja.

Annina Ropponen, TtT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

14.11.2018 klo 9.00 – 14.45

 

PAIKKA

Crowne Plaza Helsinki

 

HINTA

Lähikoulutus: 640 € + alv. 24% /hlö

Webinaari: 590 € + alv. 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 € + alv. 24% /hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

 

KOULUTTAJAT

Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy


Mika Kärkkäinen
, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK


Anu-Tuija Lehto,
varatuomari, LL.M.,  lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry


Vesa Ullakonoja
, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto


Annina Ropponen, TtT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää