Verotehokas varojenjako osakeyhtiössä 22.10.

Mitä pitää huomioida, kun varoja jaetaan osakeyhtiöstä? Mitä tarkoitetaan tasetestillä ja maksukykytestillä? Mitkä ovat verotehokkaimmat varojenjakotavat?

Osakeyhtiölain keinovalikoima varojen jaon suhteen on laaja – mutta jotkin järjestelyt sisältävät sudenkuoppia. Osakkeenomistajan, yhtiön johdon ja taloushallinnon on tunnettava pääperiaatteet tasetestistä, maksukykytestistä sekä erilaisten varojenjakotapojen veroseuraamuksista. Seminaarista saat viimeisimmän tiedon oikeuden tulkinnoista ja veromuutosten vaikutuksista.

Koulutuksessa keskitytään erityisesti hankaliin tulkintatilanteisiin ja ongelmakohtiin. Lisäksi sisältöä on fokusoitu verotuksen ja yhtiöoikeuden leikkauspintoihin.

Asiantuntijat pitävät koulutuksen dialogisesti toisiaan täydentäen.

Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • OYL:n mukainen varojenjako – ja mitä rajoituksia eri tapoihin liittyy?
  • Muut kuin OYL:n mukaiset tavat jakaa varoja – mahdolliset sudenkuopat yhtiöoikeuden ja verotuksen näkökulmista
  • Missä muodossa omistajayrittäjän kannattaa nostaa varoja yhtiöstä?
  • Miten ottaa vähemmistöoikeudet ja velkojiensuojakysymykset huomioon?
  • Miten muuttuva veroympäristö mahdollistaa verosuunnittelun ja varojenjakoon liittyvän optimoinnin?

Kenelle?

Koulutus on suunnattu erityisesti yritysten taloushallinnolle, tilintarkastajille sekä konsultoiville tahoille. Koulutuksesta hyötyy lisäksi esimerkiksi omistajayrittäjät, yritysjohto ja lakimiehet.

Ohjelma

9:45 Webinaariympäristö aukeaa
10:00 Eri varojenjakotavat

  • Osinko,
  • rahastojen alentaminen,
  • omien osakkeiden hankinta

AA, VT Olli Iirola, Eversheds Asianajotoimisto Oy

10:30 Päätöksentekoa koskevat yhtiöoikeudelliset vaatimukset
AA, VT Olli Iirola, Eversheds Asianajotoimisto Oy

11:00 Eri varojenjakotapojen veroseuraamukset
AA, VT, KTM Torsti Lakari, Eversheds Asianajotoimisto Oy 

11:30 Sallitun verosuunittelun ja veronkiertämisen rajanvetoa
AA, VT, KTM Torsti Lakari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

12:00 Webinaari päättyy

Kouluttajat

AA, VT, osakas Olli Iirola, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Olli Iirola on erityisesti osakeyhtiöihin, asunto-osakeyhtiöihin ja yrityskauppoihin erikoistunut asianajaja. Ollin erikoisosaamiseen kuuluvat myös vaativat rahoitus- ja rakennejärjestelyt sekä pääomasijoittaminen. Hänellä on kokemusta useiden yhtiöiden hallitustyöskentelystä ja yhtiökokouksen puheenjohtajana toimimisesta. Lisäksi hän on toiminut välimiehenä useissa yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa riita-asioissa. Ollilla on ollut lukuisia luottamustehtäviä erilaisissa yhteisöissä ja säätiöissä. Olli on pitänyt lukuisia koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä erityisesti yhtiöoikeuden alalta. Olli on yksi arvostetun Osakeyhtiö-kirjan kirjoittajista.

AA, VT, KTM, osakas Torsti Lakari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Torsti Lakari on erityisesti verotukseen ja yhtiöoikeuteen erikoistunut asianajaja. Hän on ollut mukana lukuisten yritysten omistajanvaihdoksissa sekä suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia rakennejärjestelyitä. Juridisen ja kaupallisen koulutuksen sekä työssä kertyneen kokemuksen myötä hänen osaamisensa on suureksi hyödyksi selvitettäessä erilaisiin yritystoiminnan ja perhevarallisuuden järjestelyihin liittyviä verotuksellisia ja muita riskejä ja mahdollisuuksia.

Tuotekuva

AIKA

22.10.2019 10:00-12:00


PAIKKA

Koulutus toteutetaan webinaarina

HINTA

Webinaari: 250 € + alv 24% / hlö

Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 99 € + alv 24 % / hlö


Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

KOULUTTAJAT

AA, VT, osakas Olli Iirola, Eversheds Asianajotoimisto Oy

AA, vero-osaston johtaja, osakas Torsti Lakari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

8.10.2019


Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Edilex Pro -asiakaspalvelu
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:


Koulutussuunnittelija Anne Åkerberg
Puhelin 040 860 2798
anne.akerberg(at)edita.fiKoulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää