Ympäristönsuojelulainsäädäntö (2. uud. laitos)

Ensimmäinen, ajantasainen kokonaisesitys 1.9.2014 voimaan tulleesta ympäristönsuojelulaista! Käsikirja käsittelee ympäristönsuojelua koskevia lainsäädäntöjä sekä niiden suhdetta muuhun lainsäädäntöön.

Ympäristönsuojelulainsäädäntö on kattava ja ajantasainen käsikirja ympäristön pilaantumisen torjuntaa koskevasta sääntelystä. Kirjassa käydään läpi ympäristölupajärjestelmä, ympäristönsuojelun korvaus- ja valvontajärjestelmä mukaan lukien pilaantuneen maaperän puhdistaminen, ympäristönsuojelulain suhteet muuhun lainsäädäntöön sekä alan keskeinen oikeuskäytäntö.

Tämä teoksen uudistettu laitos perustuu vuonna 2014 voimaan tulleeseen uuteen ympäristönsuojelulakiin. Teoksessa on laajennettu lupaharkintaa, ilmoitusten rekisteröintiä, ympäristövastuita ja ympäristövahinkojen korvaamista sekä luontoarvoja käsitteleviä osuuksia. Uusina teemoina käsitellään jätelakia, kaivoslakia ja kemikaalilainsäädäntöä, siltä osin kuin ne liittyvät ympäristönsuojelulainsäädäntöön, sekä suuria polttolaitoksia, joihin liittyy paljon yksityiskohtaista sääntelyä. Vesilakia koskeva osuus kuvaa systemaattisesti vuonna 2012 voimaan tulleen uuden vesilain järjestelmän. Teoksessa tarkastellaan lisäksi haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä.

Kenelle?

Kirja on välttämätön apuväline kaikille ympäristönsuojelulainsäädännön parissa työskenteleville. Se on suunnattu ympäristövaikutteisten yritysten henkilöstölle, valtion ja kuntien lupaviranomaisten ja muun ympäristöhallinnon virkamiehille, hallintotuomioistuinten henkilöstölle ja ympäristöasioita hoitaville asianajajille. Kirja soveltuu myös yliopistolliseen ympäristöalan opetukseen.

Kirjoittajat ovat osallistuneet ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön valmisteluun ja toimineet monissa eri tehtävissä ympäristölainsäädännön alalla.

Tuotekuva
Hinta
114,40 € (sis. alv 10 %)
Tekijä

Kuusiniemi Kari (toim.)

Leinonen Jukka

Marttinen Kari

Salila Jari

Seppälä Mika

Siitari Eija

Saatavuus Tilapäisesti loppunut
Sivuja 500
Julkaisuvuosi 2015
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 2.
ISBN 978-951-37-6677-1
Tuotenumero 37-6677-1
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka 33.4
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää