Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 7.6.

Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivässä syvennymme ajankohtaisiin ympäristöoikeuden uudistuksiin. Päivän aikana käydään tiiviissä muodossa läpi kolme tärkeintä ympäristöministeriön vetämää lakihanketta, kuullaan EU:ssa vireillä olevista uudistuksista sekä pureudutaan asiantuntijapuheenvuorojen ja oikeustapausten käsittelyn kautta luvituksen, jätelain ja ympäristövastuun haasteisiin.

Ympäristölainsäädännössä uudistetaan tällä hetkellä vahvasti menettelyitä ja hallintoa. Uudistusten tavoitteena on sujuvoittaa ja yhdenmukaistaa lupamenettelyä. Ympäristösektoria laajasti koskevien uudistusten teemoina ovat muun muassa:

 • yhden luukun periaate
 • ilmoitusmenettely
 • aluehallintouudistus

Myös jätelakiin on valmisteilla muutoksia. Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa ollaan muuttamassa siten, että kunnille säädetty vastuu rajattaisiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Mitä tämä tarkoitta julkisen ja yksityisen sektorin jätealan toimijoiden näkökulmasta?
Ympäristövastuun kysymykset taas ovat jatkuvasti pinnalla; mitä ympäristövastuulla ympäristölainsäädännössä oikein tarkoitetaan? Entä mitä on tehtävä, jos ympäristöongelman aiheuttajana on velallisen maksukyvyttömyys? Mikä on konkurssipesän vastuu ympäristölainsäädännön ja ympäristövahinkolain mukaan? Konkurssilainsäädäntöä ollaan muuttamassa tältä osin, mikä on lainvalmisteluhankeen tilanne?

Monipuolisen päivän puhujina kuullaan seuraavia alan asiantuntijoita:

 • ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto
 • hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö
 • ympäristöoikeuden professori, Anne Kumpula, Turun yliopisto
 • AA, OTT Robert Utter, Roschier Asianajotoimisto Oy 
 • konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto
 • ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto
 • hallitussihteeri, Ella Särkkä, ympäristöministeriö
 • toimitusjohtaja, Riku Eksymä, Suomen Kiertovoima ry KIVO
 • toimitusjohtaja, Otto Lehtipuu, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
 • kiinteistö- ja ympäristölakimies, Tomi Rinne, Ramboll Oy

Kenelle?

 • ympäristöoikeuteen erikoistuneille lakimiehille
 • ympäristöalan päättäjille ja virkamiehille
 • organisaatioiden ympäristö- ja laatupäälliköille
 • ympäristöinsinööreillemuille ympäristöoikeuden asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää tietonsa ympäristösääntelyn tilanteesta
Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivään!
Ajankohtaispäivän puheenjohtaja Tapio Määttä, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

9:05 Ministeriön terveiset: kolme tärkeintä lakiuudistushanketta

 • yhden luukun periaate
 • ilmoitusmenettely
 • aluehallintouudistus

Oili Rahnasto, hallitusneuvos, ympäristöministeriö

9:45 YVA-menettelyn ja luvituksen suhde
Ismo Pölönen, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

10:25 Kommenttipuheenvuoro
Tomi Rinne, kiinteistö- ja ympäristölakimies, Ramboll Oy

10:40 Tauko

10:50 Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreiden ympäristöratkaisujen erityispiirteitä

 • tulkinta ja argumentaatio ympäristöpäätöksenteossa
 • eri ympäristölakien yhteensovittaminen

Tapio Määttä, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

11:30 EU-katsaus: ympäristölainsäädännön uudistaminen
Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, Turun yliopisto

12:10 Lounas

13:10 Jätelain uudistus: yhdyskuntajätehuollon vastuunjako
Ella Särkkä, hallitussihteeri, ympäristöministeriö

13:50 Kommenttipuheenvuoro: Kuntien vastuu yhdyskuntajätehuollossa  
Riku Eksymä, toimitusjohtaja, Suomen Kiertovoima ry KIVO

14:05 Kommenttipuheenvuoro: Yksityisen sektorin näkökulma
Otto Lehtipuu, toimitusjohtaja, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

14:20 Kahvitauko

14:35 Ympäristövastuu ympäristölainsäädännössä
Robert Utter, asianajaja, Asianajotoimisto Roschier

14:50 Ympäristövastuu ja konkurssilainsäädännön tarkistaminen
Helena Kontkanen, konkurssiasiamies, konkurssiasiamiehen toimisto

15:30 Kommenttipuheenvuoro
Robert Utter, asianajaja, Asianajotoimisto Roschier

15:45 Koonti ja loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Kouluttajat

Tapio Määttä, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Tapio Määttä on Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja ja ympäristöoikeuden professori. Hän on tutkimuksessaan keskittynyt ympäristöoikeudellisen ratkaisun teoriaan ja oikeudelliseen argumentaatioon. Hänellä on monipuolinen kokemus ympäristöalan ammattilaisten täydennyskoulutuksesta.

Oili Rahnasto, hallitusneuvos, ympäristöministeriö

Oili Rahnasto on ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston päästöt ja ympäristöriskit -yksikön päällikkö. Yksikölle kuuluvat teollisuuden ympäristönsuojelu, ilmansuojelu, ympäristönsuojelulainsäädäntö, ympäristöluvat ja valvonta, ympäristövahinkojen torjunta.

Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, Turun yliopisto

Robert Utter, AA, OTT, Roschier Asianajotoimisto Oy

Robert Utter on erikoistunut ympäristö- ja ilmasto-oikeuteen. Hänellä on laaja kokemus ympäristösääntelystä, ympäristövastuista ja päästökauppasääntelystä. Hän on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Utter aloitti Roschierilla vuonna 2010. Hän on toiminut aiemmin mm. eri ministeriöiden lainopillisena neuvonantajana kansainväliseen ja Euroopan unionin ilmasto- ja päästökauppasääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Utter on myös toiminut harjoittelijana Euroopan komission ympäristöpääosastolla.

Helena Kontkanen, konkurssiasiamies, konkurssiasiamiehen toimisto

Varatuomari Helena Kontkanen on toiminut konkurssiasiamiehenä vuodesta 2013 lukien. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla ja Pankkialan Asiakasneuvontatoimistossa. Ennen konkurssiasiamieheksi siirtymistään hän toimi Finanssialan Keskusliitossa pankki- ja rahoituslainsäädännöstä vastaavana johtajana.

Ismo Pölönen, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen työskentelee Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Pölönen on EU:n ja Suomen YVA-lainsäädännön erityisasiantuntija. Hän johtaa parhaillaan Suomen Akatemian rahoittamaa kärkihanketta ”YVA-oikeus murroksessa” (http://www.uef.fi/web/yva/home), jonka päätavoitteena on tukea uudistuvan YVA-lainsäädännön täytäntöönpanoa Suomessa.

Ella Särkkä, hallitussihteeri, ympäristöministeriö

Ella Särkkä työskentelee ympäristöministeriössä ympäristönsuojeluosaston materiaalitalousyksikössä jätelainsäädännön valmisteluun, toimeenpanoon ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Riku Eksymä, toimitusjohtaja, Suomen Kiertovoima KIVO

Riku Eksymä, OTK, MBA, Suomen Kiertovoima ry:n (KIVO) toimitusjohtaja. Edustaa kuntien omistamia jätteenkäsittelylaitoksia ja kiertotalouskeskuksia, joilla vastataan yhteiskunnan jätehuollollisiin tarpeisiin kiertotaloutta edistäen.

Otto Lehtipuu, toimitusjohtaja, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Tomi Rinne, kiinteistö- ja ympäristölakimies, Ramboll Oy

Kiinteistö- ja ympäristölakimies (OTM, oikeudenkäyntiavustaja) Tomi Rinteellä on pitkä kokemus ympäristöllisten lupamenettelyjen ja YVA-menettelyn yhteensovittamisesta niin säädösvalmisteluun liittyen kuin käytännön lupa- ja valitusprosesseissa lupaviranomaisissa, hallinto-oikeuksissa, KHO:ssa ja EU-tuomioistuimessa. Tomi on osallistunut myös kansainvälisten lupa- ja YVA-prosessien sujuvoittamiseen asiantuntijaryhmien jäsenenä. Tomi on esitelmöinyt YVA- ja lupamenettelyiden suhteesta sekä YVA-direktiivin kannustamasta kansallisesta kehittämisestä useissa tilaisuuksissa, toiminut projektipäällikkönä mm. ympäristölupamenettelyiden sujuvoittamishankkeessa ja ilmoitusmenettelyn kehittämishankkeessa sekä kouluttajana YM:n ja EK:n Aluefoorumin organisoimissa ympäristölupahakemuskoulutuksissa.

Osallistun*
Osallistujan tiedot
 Olen Edilex-käyttäjä. Käytössäni on henkilökohtainen lisenssi tai organisaatiolisenssi.
 Olen Credita-käyttäjä
 Olen Lakimiesliiton jäsen  
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

7.6.2018 9:00-16:00

PAIKKA

Helsinki, Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Voit osallistua myös verkossa.

HINTA

Lähikoulutus: 740 € + alv 24 %
Webinaari: 690 € + alv 24% / yksi webinaariosallistuja


Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.) 

KOULUTTAJAT 

Tapio Määttä, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Oili Rahnasto, hallitusneuvos, ympäristöministeriö

Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, Turun yliopisto

Robert Utter, AA, OTT, Roschier Asianajotoimisto Oy 

Helena Kontkanen, konkurssiasiamies, konkurssiasiamiehen toimisto

Ismo Pölönen, ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Ella Särkkä, hallitussihteeri, ympäristöministeriö

Riku Eksymä, toimitusjohtaja, Suomen Kiertovoima ry KIVO

Otto Lehtipuu, toimitusjohtaja, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Tomi Rinne, kiinteistö- ja ympäristölakimies, Ramboll Oy


VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

24.5.2018


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää