Valmentaja ohjaa tulevaisuuteen

Valmentaja 7–9 ohjaa oppilasta olemaan aktiivinen oman elämänsä suunnittelussa. Innostavat tehtävät ohjaavat oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan, kehittämään opiskelutaitojaan ja lisäämään itsetuntemustaan. Valmentaja tarjoaa oppilaalle tiiviin tietopaketin ja monipuoliset tehtävät oman tulevaisuuden suunnittelun tueksi.

Valmentajan oppikirja, digikirja ja ohjaajan aineisto antavat kattavat materiaalit monipuoliseen oppilaanohjaukseen ja erilaisiin opiskelutapoihin uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Oppilaslähtöinen Valmentaja auttaa onnistumaan

  • Valmentajan selkeä rakenne tukee kokonaisuuksien hahmottamista ja soveltuu monenlaisiin ohjauksen tapoihin.

  • Valmentaja lähtee liikkeelle oppilaan omista tiedoista ja kokemuksista. Taidot kehittyvät tehtävien avulla.

  • Tekstit antavat oppilaalle perustiedot keskeisistä asioista ja ohjaavat etsimään lisätietoa.

  • Monipuoliset tehtävät auttavat omien vahvuuksien tunnistamisessa ja itsetuntemuksen kehittämisessä.

  • Valmentaja sisältää kattavan esittelyn ja innostavia tehtäviä eri alojen koulutusvaihtoehdoista, joiden avulla on helppo pohtia itselleen sopivaa jatko-opintopaikkaa.

Valmentajalla joustavasti digiin

Valmentaja 7–9 Digikirja sisältää oppikirjan sisällöt ja tehtävät interaktiivisessa muodossa. Digikirjassa on videoita, lisätehtäviä ja linkit ohjauksessa hyödynnettäville sivustoille. Helppokäyttöisen digikirjan avulla opinto-ohjaaja voi antaa oppilaalle ohjausta ja palautetta myös verkossa. Digikirjan oppilaskohtainen lisenssi on voimassa kolmen lukuvuoden ajan.

Valmentaja 7–9 Digitaalinen ohjaajan aineisto sisältää kattavat materiaalit joustavaan oppilaanohjaukseen: tuntidiat, työskentelyehdotukset ja lisämateriaalia kaikkiin oppilaanohjauksen aiheisiin. Ohjaajan aineistoa voi käyttää digikirjan kautta tai erillisenä palveluna.

Tutustu ohjaajan aineiston näytteisiin Valmentajan luvuista 17 ja 18:Valmentaja (OPS 2016)

Tutustu Valmentajan näytesivuihin

Valmentaja digikirja

Tutustu digikirjaan!

Digikirja sisältää oppikirjan sisällöt ja tehtävät interaktiivisessa muodossa. Digikirjassa on videoita, lisätehtäviä ja linkit ohjauksessa hyödynnettäville sivustoille. Helppokäyttöisen digikirjan avulla opinto-ohjaaja voi antaa oppilaalle ohjausta ja palautetta myös verkossa.

 TUTUSTU DEMOON 


Valmentajan tekijät

Valmentajan tekijät ovat kokeneita opinto-ohjaajia.

 TUTUSTU TEKIJÖIHIN