Liiketoimintarikokset ja johdon vastuu väärinkäytöksissä 11.4.

Millaisia haasteita väärinkäytökset aiheuttavat yritysjohdolle ja mikä on johdon vastuu väärinkäytösten selvittämisestä? Millaisiin tilanteisiin liiketoimintarikokset liittyvät? Kuinka tunnistaa ja suojata yritykselle arvokas tieto – onko oma henkilöstö liikesalaisuuksien pahin uhka? Entä milloin ylitetään raja verosuunnittelun ja veronkierron välillä tai miten korruptio ilmenee julkisissa hankinnoissa?

Yritysten toimintaympäristössä esiintyy jatkuvasti epävarmuustekijöitä, jotka muodostavat liiketoiminnan kannalta riskejä. Riskienhallinta on modernin yrityksen tärkeimpiä tehtäviä ydinliiketoiminnan ohella ja riskeihin varautuminen on useimman yrityksen kohdalla elinehto. Yritysjohdon ja sen neuvonantajien juridisen osaamisen, kuin myös sen eettisen ja moraalisen valveutuneisuuden vaatimukset ovat dramaattisesti muuttuneet. Osaamattomuus voi johtaa mittasuhteiltaan kohtalokkaisiin korvausvaatimuksiin yhtiötä vastaan ja myös johdon henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Liiketoimintarikosten (”business crimes”) keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa. Liiketoimintarikosten miinoja on kätkettynä kaikkialle – oli kyse sitten yrityksen johdon vastuusta, vero-oikeudesta, työoikeudesta tai hankinta-asioista. Erilaista lainsäädäntöä on jo niin paljon, että tietoa on vaikea löytää ja sisäistää. Tässä seminaarissa käymme läpi ajantasaisen lainsäädännön ja tuoreiden tapausesimerkkien valossa sitä, mitä yritysjohdon tulisi tietää liiketoimintarikosten riskeistä keskittyen johdon vastuuseen, verosuunnitteluun, harmaaseen talouteen ja arvokkaan tiedon suojaamiseen.

Koulutukseen osallistujat saavat valita digikirjana käyttöönsä joko Heidi Lautjärven uutuuskirjan ”Business Crime - yritysjohdon miinakenttä” tai Kalle Määtän ja Markku Hirvosen uutuusteoksen ”Harmaa talous ja talousrikollisuus - ilmenemismuodot ja torjunta”  

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka vastaavat liiketoiminnasta tai riskinhallinnasta yrityksissä sekä lakimiehille ja muille juridiikan asiantuntijoille. Erityisesti koulutus on suunnattu seuraaville:


• Lakimies
• Toimitusjohtaja
• Talousjohtaja ja talouspäällikkö
• Viestintäjohtaja ja viestintäpäällikkö
• Riskienhallintapäällikkö
• Konsultti

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi


9:00 Tervetuloa ja aloitussanat: Suomi mallimaa ja lintukoto – vai onko näin?
Heidi Lautjärvi, KTM

9:15 Johdon vastuu ja rooli väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä
Niina Ratsula
, Ethics & Compliance Adviser, Code of Conduct Company

  • Mistä johto on (tai pitäisi olla) vastuussa?
  • Tone from the top - sanahelinää vai käytännön tekoja?
  • Johdon rooli (epä)eettisen yrityskulttuurin luomisessa - käytännön esimerkkejä

10:00 Tauko

10.15 Harmaata aluetta vai harmaata taloutta: korruptio julkisissa hankinnoissa
Kalle Määttä
, OTT, professori, kilpailuasiainneuvos

  • Korruption eri muodot erityisesti huomioon ottaen hankintalainsäädännölliset keinot torjua lahjontaa ja muuta korruptiota
  • Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
  • Kilpailulainsäädännön kartellikielto

11:00 Lounas

12:00 Tehokasta verosuunnittelua vai veronkiertoa?
Antti Lehtimaja, Partner, Asianajotoimisto Krogerus Oy


12:40 Arvokkaan tiedon tunnistaminen ja suojaaminen
Jussi Talvitie
, Counsel, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

  • Oma henkilöstö liikesalaisuuksien pahin uhka?

13:20 Yritysnäkökulma: yritysrikosten ja väärinkäytösten haasteet johdolle
Lassi Kurkijärvi
, SVP, Solita Oy

  • Tahattomat ja tahalliset rikokset: digitaalinen murros, tekoäly, GDPR ja muut vaikuttimet 2020-luvun liiketoimintarikoksiin
  • Algoritmit rikoksen tekijöinä – mitä tapahtuu kun tekoäly päättää puolueellisesti?

14:00 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Heidi Lautjärvi

Heidi on valmistunut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineenaan yritysjuridiikka. Hän on suorittanut juridiikan opintoja myös Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Lautjärvi on työskennellyt asianajotoimisto Hannes Snellmanilla, jolloin hän oli mukana useissa kirja- ja artikkeliprojekteissa. Tällä hetkellä Lautjärvi työskentelee Suomen vanhimman pörssiyrityksen tuotekehitystiimissä.

Niina Ratsula

Niina auttaa perustamansa Code of Conduct Companyn asiantuntijana organisaatioita kehittämään yritysetiikan, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Niinalla on 12 vuoden monipuolinen kansainvälinen kokemus compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija ja luennoitsija - hänen blogia voit seurata osoitteessa www.codeofconduct.fi.

Kalle Määttä, OTT, professori, kilpailuasiainneuvos

Kalle on tutkimuksissaan analysoinut muun muassa harmaata taloutta ja talousrikollisuutta sekä hankinta- ja kilpailulainsäädäntöä.

Jussi Talvitie

Jussi vetää Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n White Collar Crime -praktiikkaa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus vaativien talousrikosoikeudenkäyntien hoitamisesta, erityisesti liikesalaisuus- ja lahjontarikoksiin liittyvissä tapauksissa.

Antti Lehtimaja, Partner, Asianajotoimisto Krogerus Oy

Lassi Kurkijärvi, SVP, Solita Oy

Lassi työskentelee strategia-, design- ja teknologiayritys Solitan johtoryhmässä asiakkaiden johtoryhmien ja hallituksien kanssa digimurroksen mahdollisuuksien ja uhkien parissa. Kurkijärvi luennoi mm. yrityskulttuurin roolista uuden teknologian hyödyntämisessä ja tekoälyn etiikasta; molemmat aiheet sisältävät sekä uudenlaisia käytännön kysymyksiä että moraalisia haasteita yritysjohdolle.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.

AIKA

11.4.2019 klo 9.00 – 14.00 

PAIKKA

Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki

HINTA

Lähikoulutus: 640 € + alv. 24% /hlö

Webinaari: 590 € + alv. 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 € + alv. 24% /hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)
 

KOULUTTAJAT

Heidi Lautjärvi, KTM

Niina Ratsula, Ethics & Compliance Adviser, Code of Conduct Company

Kalle Määttä, OTT, professori, kilpailuasiainneuvos

Antti Lehtimaja, Partner, Asianajotoimisto Krogerus Oy

Jussi Talvitie, Counsel, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Lassi Kurkijärvi, SVP, Solita Oy

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää