Henkilöstöhallinnon tietosuoja - käytännön ongelmakohtia 8.10.

Mitä tietoja henkilöstöstä saa kerätä? Miten kauan tietoja saa säilyttää? Mitä tulee huomioida terveystietojen käsittelyyn liittyen? Mitä tulee huomioida viestinnässä? Millaiseksi valvonta ja sanktiomenettely on muodostumassa?

Tämä koulutus antaa kattavan kuvan henkilöstöhallinnon ja esimiesten roolista ja velvollisuuksista tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyen. Webinaarissa käydään läpi työsuhteen elinkaaren mukaisesti henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä ja hävittämistä. Fokus pidetään tiukasti paitsi tietosuojassa myös työoikeudessa. Esiin nostetaan erityisesti käytännön ongelmakohtia sekä tietosuojan ja työoikeuden leikkauspintoja.

Kouluttajina toimii työelämän tietosuojan asiantuntija oikeustieteen lisensiaatti, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen sekä työoikeuden asiantuntija asianajaja, varatuomari Maria Penttilä. Saamme kattavan kuvan uuden tietosuojalain muutoksista ja vaatimuksista henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Toisaalta juurrutamme muutokset aiempaan käytäntöön ja työlainsäädännön vaatimuksiin.

Asiantuntijat käyvät aihetta läpi dialogisesti toisiaan täydentäen.

Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia uusia vastuita ja velvollisuuksia uusi tietosuoja-asetus on tuonut?
 • Mitkä ovat HR:n oikeudet ja velvollisuudet rekisteröityyn nähden työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa; työhönottotilanteet, työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä?
 • Mitä tietoja työntekijästä ja työnhakijasta saa kerätä? Entä mitä tietoja ei kannata kerätä? Miten tietoja saa käyttää? 
 • Mitä työnantaja saa viestiä missäkin foorumissa?
 • Tietojen säilyttämisen ja käsittelyn yleiset periaatteet ja rekisteröidyn oikeudet?
 • Miten tietopyyntöihin vastataan? Tuleeko rekisteröidylle luovuttaa esimerkiksi sähköpostit, joissa on hänestä maininta?
 • Terveystietojen käsittely – missä voi mennä mönkään?
 • Kuinka kauan voi mitäkin tietoja säilyttää? 
 • Entä jos kuitenkin mokataan? Mitä tiedetään sanktiomenettelystä meillä ja Euroopassa? Entä mitä työoikeudellisia sanktiota työnantajalle taikka esimiehelle seurata?

Kenelle?

Webinaari on suunniteltu erityisesti ajatellen henkilöstöhallinnon asiantuntijoita ja esimiehiä.

Se sopii myös henkilöstölakimiehille, työnantaja- ja työntekijäjärjestön asiantuntijoille ja lakimiehille, työoikeuslakimiehille sekä muille työelämän tietosuojan ja työlainsäädännön parissa työskenteleville.

Ohjelma

9:00 Uuden tietosuoja-asetuksen yleiset periaatteet henkilöstöhallinnossa

 • Työnantajan vastuut ja velvollisuudet

Rekrytointi ja perehdytys

 • Tietojen kerääminen
 • Työntekijän testaaminen
 • Tietojen käsittelyn peruste

Tietojen kerääminen, käsittely ja säilytys työsuhteen aikana

 • Yleiset periaatteet
 • Henkilötietojen käsittelyn perusteet
 • Erityisten henkilötietoryhmien käsittely
 • Vuokratyöntekijät, itsensä työllistäjät – mitä erityisesti on huomioita
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Mahdollisuudet hakea ja avata työntekijän työsähköpostiviestejä ja henkilökohtaisia kansioita

Työkyky ja työterveys

 • Terveystietojen käsittely työnantajayrityksen sisällä
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Tietojen hävittäminen

 • Mm. työsuhteen päättämistilanteet
  • esim. saako työntekijän sähköposteja tai henkilökohtaisia kansioita avata työsuhteen päätyttyä?

Sanktiomenettely

 • Osoitusvelvollisuus
 • Millaiseksi valvonta ja sanktiomenettely on muodostumassa muualla Euroopassa?
 • Työoikeudelliset sanktiot

11:00 Webinaari päättyy

Kouluttajat

Maria Penttilä, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Roihu Oy

Asianajaja, varatuomari Maria Penttilä on erityisesti työoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas. Marialla on yli kymmenen vuoden laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin työnantajia heidän arkisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa myös työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyviä vaativia oikeudenkäyntejä. Maria myös kouluttaa aktiivisesti erityisesti työoikeuden alalla.

Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

OTL, CIPP/E Leena Alapuranen on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt lakimies. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

8.10.2019 9:00-11:00


PAIKKA

Koulutus toteutetaan webinaarina

HINTA

Webinaari: 250 € + alv 24% / hlö

Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 99 € + alv 24 % / hlö


Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

KOULUTTAJA

OTL Leena Alapuranen
AA, VT Maria Penttilä, Asianajotoimisto Roihu

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

24.9.2019


Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Edilex Pro -asiakaspalvelu
puh. 020 450 2040
edilexpro@edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:


Koulutussuunnittelija Anne Åkerberg
Puhelin 040 860 2798
anne.akerberg(at)edita.fiKoulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää