Maankäytön ajankohtaispäivä 20.11.

Maankäytön ajankohtaispäivä 2018 tarkastelee monipuolisesti ajankohtaisia maankäyttöä koskevia lakimuutoksia ja niiden käytännön vaikutuksia.


Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä. Uudistuksia on tulossa myös muun muassa lunastuslakiin. Lisäksi hallinto on uudistumassa.

Kaavoitus, mahdolliset suunnitteluvaraukset ja maankäyttösopimukset – miltä kiivastakin keskustelua nostattavat menettelyt näyttävät toisaalta kunnan ja toisaalta yksityisen toimijan silmin? Myös kaavasta poikkeamisen edellytykset ja rakennusten käyttötarkoituksen muutokset herättävät kysymyksiä. Ovatko toimivallan muutokset aiheuttaneet muutoksia poikkeamisen käytäntöihin?

Yhtenä erityisteemana ajankohtaispäivässä käsitellään meluhaittojen arviointia ja meluhaittoja koskevaa oikeuskäytäntöä. Lisäksi päivän aikana luodaan tiivis katsaus myös maankäyttöpäätösten digitalisaatiohankkeen tilanteeseen.

Tervetuloa päivittämään tietosi ja vaihtamaan ajatuksia maankäytön ajankohtaisista teemoista!

Puheenvuorojen aiheita:

 • maankäyttö- ja rakennuslain ajankohtaiset uudistukset
 • kuntien maapolitiikka ja uudistuva lunastuslaki
 • kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – kunnan ja yksityisen silmin
 • kaavasta poikkeamisen edellytykset ja lupaharkinnan rajat
 • rakennusten käyttötarkoituksen muutokset ja lisärakentaminen
 • meluhaittojen arviointi maankäytön kannalta
 • meluhaittoja koskevaa oikeuskäytäntöä
 • maankäyttöpäätösten digitalisaatio

Kenelle

Ajankohtaispäivä on suunnattu maankäyttöasioiden parissa työskenteleville juristeille, virkamiehille ja asiantuntijoille sekä alan konsulteille.

Kouluttajat

Ajankohtaispäivän puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Muihin kouluttajiin lukeutuvat  asianajajat Heidi Savia asianajotoimisto Propertasta, Sirkka Terho Evershedsistä ja Kari Marttinen HPP:stä sekä ryhmäpäällikkö Jari Hosiokangas Rambollilta,  portfolio- ja maanhankintapäällikkö Katariina Haigh Bonavalta, kaupungingeodeetti Tiina Hartman Keravan kaupungista ja Maankäyttöpäätökset-hankkeen projektipäällikkö Satu Taskinen ympäristöministeriöstä.

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Maankäytön ajankohtaispäivään!

9:10 Maankäytön ja rakentamisen ajankohtaiset lakiuudistukset

 • Lainsäädännön toteutuneet muutokset
 • Ympäristöhallinnon uudistukset
 • Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

9:50 Kuntien maapolitiikka ja uudistuva lunastuslaki

 • Maapolitiikan keinovalikoimasta
 • Lunastuslain uudistaminen

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

10:10 Kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus

 • Prosessi kunnan ja yksityisen kannalta 

Katariina Haigh, portfolio- ja maanhankintapäällikkö, Bonava Suomi ja Tiina Hartman, va. kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki

11:20 Tauko

11:30 Kaavasta poikkeamisen edellytykset ja lupaharkinnan rajat

 • Ovatko toimivallan muutokset tuoneet muutoksia poikkeamiskäytäntöön? 

Sirkka Terho, asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto

12:15 Lounas

13:15 Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen ja lisärakentaminen yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi
Heidi Savia, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Properta

14:00 Meluhaittojen arviointi maankäytön kannalta
Jari Hosiokangas, ryhmäpäällikkö, ympäristö ja terveys / melu ja akustiikka, Ramboll

14:45 Kahvitauko

15:00 Meluhaittoja koskevaa oikeuskäytäntöä
Kari Marttinen, OTL, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto

15:45 Maankäyttö- ja rakennuslaissa tähdätään kaavoituksen digiloikkaan
Satu Taskinen, projektipäällikkö, Maankäyttöpäätökset-hanke, ympäristöministeriö

16:15 Koonti ja loppukeskustelu
16:25 Ajankohtaispäivä päättyy

Kouluttajat

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos

OT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut mm. maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

Sirkka Terho, asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto

AA, VT Sirkka Terho on Eversheds Asianajotoimiston osakas. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kiinteistötransaktioista, kiinteistökehitysprojekteista, rakentamisen vastuukysymyksistä sekä yhtiöoikeudellisista ja vuokraamiseen liittyvistä asioista. Terho on ennen Eversheds Sutherlandille siirtymistä toiminut toisessa liikejuridiikkaan keskittyneessä asianajotoimistossa kiinteistö- ja rakennuspraktiikan vetäjänä ja tätä ennen kansainvälisen yhtiön lakimiestehtävissä ja kiinteistörahaston johtoryhmässä. Sopimus- ja yhtiöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisen lisäksi Terho toimii oikeudenkäyntiasiamiehenä.

Satu Taskinen, projektipäällikkö, Maankäyttöpäätökset-hanke, ympäristöministeriö

Satu Taskinen toimii ympäristöministeriössä projektipäällikkönä Maankäyttöpäätökset-hankkeessa, jossa edistetään alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän digitalisaatiota. Hankkeessa tuotetaan muun muassa määritelmä tietomallipohjaiselle asemakaavalle ja kaavan uudelle pohjakarttakonseptille.

Kari Marttinen, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto

Asianajaja, OTL, osakas, Kari Marttinen toimii HPP Asianajotoimistossa 10 juristin ympäristöryhmän vetäjänä. Hänellä on erityisen paljon kokemusta erilaisista ympäristöön liittyvistä vastuukysymyksistä, lupa- ja valitusasioista sekä ympäristövastuiden riidanratkaisusta. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus asianajajan tehtävistä ympäristöoikeuden alalla, minkä lisäksi on toiminut opetustehtävissä niin Helsingin yliopistossa kuin Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa.

Tiina Hartman, va. kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki

Va. kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti Tiina Hartman on toiminut maapolitiikasta vastaavana virkamiehenä Vihdin kunnassa ja Keravan kaupungilla yhteensä 13 vuoden ajan, josta ajasta hän on muutaman vuoden ajan toiminut molemmissa kunnissa myös kaavoituksen esimiehenä. Hän on myös laatinut Uudenmaan liiton rahoittamana käsikirjan kuntien käyttöön maapoliittisen ohjelman laatimiseksi.

Katariina Haigh, portfolio- ja maanhankintapäällikkö, Bonava Suomi Oy

Katariina Haigh vastaa Bonavan Suomen maanhankinnasta ja tonttiportfoliosta. Hän on työskennellyt kiinteistökehityksen tehtävissä Bonavalla ja sitä edeltävässä NCC:n asuntoliiketoiminnassa vuodesta 2010, aiempana vastuualueenaan hankkeiden kaavakehitys. Tätä ennen hän on toiminut Lohjan kaupunginarkkitehtina 2001–2010 vastaten mm. keskustan kehityksestä ja keskeisistä hankekaavoista, sekä rakennus- ja kaupunkisuunnittelun tehtävissä arkkitehti- ja insinööritoimistoissa Suomessa ja Ranskassa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat rakentava viranomaisyhteistyö ja kaupunkikehitys.

Heidi Savia, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Properta

Jari Hosiokangas, ryhmäpäällikkö, ympäristö ja terveys / melu ja akustiikka, Ramboll

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

20.11.2018 klo 9.00 – 16.25

 

PAIKKA

Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

HINTA

Lähikoulutus: 740 € + alv. 24% /hlö

Webinaari: 690 € + alv. 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 € + alv. 24% /hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin

KOULUTTAJAT


Ajankohtaispäivän puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää