Uusi hankintalaki ja tarjoajan oikeussuoja - Tarjoajan jatkokurssi I ja II -webinaarit

Miten tarjoajan oikeussuoja muuttui uuden hankintalain myötä? Milloin hankintapäätöksestä kannattaa valittaa? Mikä on KKV:n uusi rooli hankintojen valvojana?

Laki hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) tuli voimaan 1.1.2017.

 • Mitä tapahtuu hankintapäätöksen jälkeen – voititko vai hävisitkö?
 • Mitä muutoksia tuli hankintayksikön perusteluvelvollisuuteen?
 • Epäiletkö, että hankintayksikkö on tehnyt virheellisen päätöksen?
 • Milloin kannattaa tehdä valitus markkinaoikeudelle, ja millainen on hyvä valitus?
 • Mikä on KKV:n uusi rooli hankintojen valvojana?
 • Tuliko suorahankinnoista ilmoittamiseen muutoksia?
 • Mitä muutoksia uusi hankintalaki toi hankintasopimuksiin?
 • Uusi laki tuo tullessaan monenlaisia muutoksia, joilla on vaikutuksia tarjoajien asemaan niiden punnitessa, kannattaako hankintapäätöksestä valittaa ja mitkä ovat oikeussuojakeinot. Keskitymme koulutuksessa juuri näihin teemoihin.

Aihealueita käsitellään vakiintuneen oikeuskäytännön valossa, ottaen huomioon uusi hankintalaki ja sen vaikutukset tuleviin tulkintoihin. Kouluttajina webinaarissa toimivat Eversheds Asianajotoimiston julkisiin hankintoihin erikoistuneet kokeneet asiantuntijat Marko Mononen ja Anne Petäjäniemi-Björklund.

Tarjoajan jatkokurssi on jaettu kahdeksi kahden tunnin pituiseksi webinaariksi. Webinaarit muodostavat yhdessä koulutuskokonaisuuden Uusi hankintalaki ja tarjoajan oikeussuoja. Voit osallistua joko webinaarien suoriin lähetyksiin tai katsoa ne itsellesi sopivampana ajankohtana kuukauden sisällä webinaaripäivästä.

Voit osallistua webinaariin helposti omalla tietokoneellasi. Webinaarin chattitoiminnolla voit esittää asiantuntijoille mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Voit lähettää kysymyksiä ennakkoon tai milloin tahansa koulutuksen aikana.

Uusi hankintalaki ja tarjoajan oikeussuoja on julkisen sektorin hankintoihin osallistuvan tarjoajan jatkokurssi. Kurssi sopii erinomaisesti yhteen Uusi hankintalaki ja hyvän tarjouksen laatiminen - Tarjoajan peruskurssi I ja II -webinaarien kanssa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille. Erityisesti koulutus soveltuu seuraaville:

 • Creditan asiakas
 • Kehityspäällikkö
 • Tuotepäällikkö
 • Myyntipäällikkö
 • Talouspäällikkö
 • Asiakkuuspäällikkö
 • Hankintalakimies
Ohjelma

Ohjelma 8.5.2018


Kouluttajana toimii Anne Petäjäniemi-Björklund, asianajaja, VT, LL.M. (Eur) Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä.

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

9:05 Hankintaa koskeva päätös

 • Miten hankintayksikön perusteluvelvollisuus muuttui?
 • Mikä on hankintamenettelyjä koskeva kertomus?
 • Onko hankintayksiköllä itse mahdollisuus korjata päätöstään ja millä edellytyksillä?

Hankinnan keskeyttämispäätös

 • Voinko valittaa keskeyttämispäätöksestä?
 • Mitä siitä seuraa?
 • Mitkä ovat todellisia ja perusteltuja syitä hankinnan keskeyttämiseen?
 • Miten asiakirjojen salassapito toteutuu keskeyttämistilanteissa?

Hankintaoikaisu, valitus ja odotusaika

 • Mitä muutoksia tuli oikeussuojakeinojen käyttöön?
 • Teenkö hankintaoikaisun ja/tai valituksen?
 • Mitä on otettava huomioon valitusajan osalta?
 • Mitä voin vaatia?
 • Mitkä ovat relevantteja perusteita valitukseen?
 • Onko jatkovalitus enää mahdollinen?
 • Mitä muutoksia tuli odotusaikaa koskevaan sääntelyyn?
 • Hankinnan väliaikainen järjestäminen uuden hankintalain mukaan
 • Miten suorahankintojen ilmoittamista koskeva sääntely muuttui?

10:45 Yhteenveto

11:00 Koulutus päättyy

Ohjelma 22.5.2018

Kouluttajana toimii Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä.

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

9:05 Hankintojen valvonta

 • Mikä on KKV:n toimivalta hankintojen valvojana?
 • Kuka voi tehdä toimenpidepyynnön KKV:lle?
 • Tarjoajan tietojenantovelvollisuus
 • Seuraamukset
 • Saako KKV:n päätökseen hakea muutosta?

Tarjoajan oikeussuoja oikeuskäytännön perusteella

 • Mitkä ovat seuraamuksia koskevat muutokset uudessa hankintalaissa?
 • Vertailuperusteiden käyttöön liittyvät ongelmat
 • Milloin tarjousten vertailu on hankintalain vastaista?
 • Milloin tarjoajan poissulkeminen on tai ei ole perusteltua?
 • Mitä hankintalain vastaisesta hankintapäätöksestä voi seurata?
 • Millaisia hyvitysmaksuja on tuomittu?
 • Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen?

Hankintasopimuksen tekeminen ja sen muuttaminen

 • Milloin voin tehdä hankintasopimuksen hankintayksikön kanssa turvallisesti?
 • Mitä tarjoajan on otettava huomioon hankintasopimusta tehtäessä?
 • Voidaanko sopimusneuvotteluissa vaatia sovellettavaksi tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja?
 • Milloin ja miten hankintasopimusta voidaan muuttaa?
 • Mitkä ovat olennaisia sopimusmuutoksia?
 • Milloin hankintayksiköllä on oikeus irtisanoa tai purkaa hankintasopimus kesken sopimuskauden?
 • Mitä väliaikaisen sopimuksen tekemisessä on otettava huomioon?

10:45 Yhteenveto

11:00 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, OTT Marko Mononen työskentelee Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kilpailuoikeustiimissä. Hän on hoitanut lukuisia hankintalain soveltamiseen liittyviä toimeksiantoja. Mononen on avustanut yrityksiä ja hankintayksiköitä sekä markkinaoikeudessa että kaikissa hankintojen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös luennoinut aihepiiristä paljon. Marko Mononen kirjoittaa kuukausittain Creditaan julkisten hankintojen asiantuntijakirjoituksia ja vastaa ratkaisupalstan kysymyksiin.

Anne Petäjäniemi-Björklund, asianajaja, VT, LL.M. (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, VT, LL.M. (Eur) Anne Petäjäniemi-Björklund työskentelee Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kilpailuoikeustiimissä. Hän on hoitanut lukuisia hankintalain soveltamiseen liittyviä toimeksiantoja. Petäjäniemi-Björklund on avustanut yrityksiä ja hankintayksiköitä sekä markkinaoikeudessa että kaikissa hankintojen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös luennoinut aihepiiristä paljon. Anne Petäjäniemi-Björklund kirjoittaa kuukausittain Creditaan julkisten hankintojen asiantuntijakirjoituksia ja vastaa ratkaisupalstan kysymyksiin.

Osallistun*
Osallistujan tiedot
 Olen Edilex-käyttäjä. Käytössäni on henkilökohtainen lisenssi tai organisaatiolisenssi.
 Olen Credita-käyttäjä
 Olen Lakimiesliiton jäsen  
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

Osa 1: 8.5.2018 klo 9.00 - 11.00
Osa 2: 22.5.2018 klo 9.00 - 11.00

PAIKKA

Toteutetaan vain webinaarina

HINTA

Webinaarit: 500 € + alv 24% / hlö


Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 200 € + alv 24 % / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 % 
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 % 
Credita-käyttäjän etuhinta -20 % 
Lakimiesliiton jäsenetu -20 % 
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.) 

 
KOULUTTAJA

Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Anne Petäjäniemi-Björklund
, asianajaja, VT, LL.M. (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy

 

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

24.4.2018


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää