Tarjoajan oikeusturva hankinta-asioissa -webinaarit OSA I 6.9. ja OSA II 20.9.

Mitä tehdä, kun olet osallistunut tarjoajana julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun, mutta et ole tullut valituksi tai hankinta on keskeytetty? Epäiletkö, että hankintayksikkö on tehnyt virheellisen päätöksen? Pitäisikö sinun tehdä hankintaoikaisu tai valitus? Entä, millainen on hyvä valitus? 1.1.2017 voimaan tullutta uutta hankintalakia on nyt sovellettu reilun vuoden ajan, miten tarjoajan oikeussuoja on muuttunut uuden hankintalain myötä? Entä, millainen on KKV:n uusi rooli hankintojen valvojana?

Tule mukaan kaksiosaiseen webinaariimme ja saa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä muutoksia on tullut hankintayksikön perusteluvelvollisuuteen? 
 • Onko hankintayksiköllä itse mahdollisuus korjata päätöstään ja millä edellytyksillä? 
 • Milloin kannattaa valittaa, ja millainen on hyvä valitus? 
 • Voinko valittaa keskeytymispäätöksistä, ja mitkä ovat todellisia ja perusteltuja syitä hankinnan keskeyttämiseen?
 • Mikä on KKV:n uusi rooli hankintojen valvojana?
 • Suorahankinnoista ilmoittamisen muutokset? 
 • Mitä hankintalain vastaisesta hankintapäätöksestä voi seurata?
 • Mitä muutoksia uusi hankintalaki toi hankintasopimuksien tekemiseen ja muuttamiseen?

Aihealueita käsitellään tuoreimman oikeuskäytännön valossa, ottaen huomioon uusi hankintalaki ja sen vaikutukset tulkintoihin. Kouluttajina webinaarissa toimivat Eversheds Asianajotoimiston julkisiin hankintoihin erikoistuneet kokeneet asiantuntijat Marko Mononen ja Anne Petäjäniemi-Björklund.

Koulutus on jaettu kahdeksi kahden tunnin pituiseksi webinaariksi. Webinaarit muodostavat yhdessä koulutuskokonaisuuden. Voit osallistua joko webinaarien suoriin lähetyksiin tai katsoa ne itsellesi sopivampana ajankohtana kuukauden sisällä webinaaripäivästä. Voit osallistua webinaariin helposti omalla tietokoneellasi. Webinaarin chattitoiminnolla voit esittää asiantuntijoille mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Voit lähettää kysymyksiä myös ennakkoon edilexpro@edita.fi.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille. Erityisesti koulutus soveltuu seuraaville:

 • Creditan asiakas
 • Kehityspäällikkö
 • Tuotepäällikkö
 • Myyntipäällikkö
 • Talouspäällikkö
 • Asiakkuuspäällikkö
 • Hankintalakimies

Ohjelma

6.9.2018

Kouluttajana toimii Anne Petäjäniemi-Björklund, asianajaja, VT, LL.M. (Eur) Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä.

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

9:05 Hankintaa koskeva päätös

 • Miten hankintayksikön perusteluvelvollisuus muuttui?
 • Mikä on hankintamenettelyjä koskeva kertomus?
 • Onko hankintayksiköllä itse mahdollisuus korjata päätöstään ja millä edellytyksillä?

Hankinnan keskeyttämispäätös

 • Voinko valittaa keskeyttämispäätöksestä?
 • Mitä siitä seuraa?
 • Mitkä ovat todellisia ja perusteltuja syitä hankinnan keskeyttämiseen?
 • Miten asiakirjojen salassapito toteutuu keskeyttämistilanteissa?

Hankintaoikaisu, valitus ja odotusaika

 • Mitä muutoksia tuli oikeussuojakeinojen käyttöön?
 • Teenkö hankintaoikaisun ja/tai valituksen?
 • Mitä on otettava huomioon valitusajan osalta?
 • Mitä voin vaatia?
 • Mitkä ovat relevantteja perusteita valitukseen?
 • Onko jatkovalitus enää mahdollinen?
 • Mitä muutoksia tuli odotusaikaa koskevaan sääntelyyn?
 • Hankinnan väliaikainen järjestäminen uuden hankintalain mukaan
 • Miten suorahankintojen ilmoittamista koskeva sääntely muuttui?

10:45 Yhteenveto

11:00 Koulutus päättyy

Ohjelma 20.9.2018

Kouluttajana toimii Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä.

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

9:05 Hankintojen valvonta

 • Mikä on KKV:n toimivalta hankintojen valvojana?
 • Kuka voi tehdä toimenpidepyynnön KKV:lle?
 • Tarjoajan tietojenantovelvollisuus
 • Seuraamukset
 • Saako KKV:n päätökseen hakea muutosta?

Tarjoajan oikeussuoja oikeuskäytännön perusteella

 • Mitkä ovat seuraamuksia koskevat muutokset uudessa hankintalaissa?
 • Vertailuperusteiden käyttöön liittyvät ongelmat
 • Milloin tarjousten vertailu on hankintalain vastaista?
 • Milloin tarjoajan poissulkeminen on tai ei ole perusteltua?
 • Mitä hankintalain vastaisesta hankintapäätöksestä voi seurata?
 • Millaisia hyvitysmaksuja on tuomittu?
 • Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen?

Hankintasopimuksen tekeminen ja sen muuttaminen

 • Milloin voin tehdä hankintasopimuksen hankintayksikön kanssa turvallisesti?
 • Mitä tarjoajan on otettava huomioon hankintasopimusta tehtäessä?
 • Voidaanko sopimusneuvotteluissa vaatia sovellettavaksi tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja?
 • Milloin ja miten hankintasopimusta voidaan muuttaa?
 • Mitkä ovat olennaisia sopimusmuutoksia?
 • Milloin hankintayksiköllä on oikeus irtisanoa tai purkaa hankintasopimus kesken sopimuskauden?
 • Mitä väliaikaisen sopimuksen tekemisessä on otettava huomioon?

10:45 Yhteenveto

11:00 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, OTT Marko Mononen työskentelee Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kilpailuoikeustiimissä. Hän on hoitanut lukuisia hankintalain soveltamiseen liittyviä toimeksiantoja. Mononen on avustanut yrityksiä ja hankintayksiköitä sekä markkinaoikeudessa että kaikissa hankintojen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös luennoinut aihepiiristä paljon. Marko Mononen kirjoittaa kuukausittain Creditaan julkisten hankintojen asiantuntijakirjoituksia ja vastaa ratkaisupalstan kysymyksiin.

Anne Petäjäniemi-Björklund, asianajaja, VT, LL.M. (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, VT, LL.M. (Eur) Anne Petäjäniemi-Björklund työskentelee Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kilpailuoikeustiimissä. Hän on hoitanut lukuisia hankintalain soveltamiseen liittyviä toimeksiantoja. Petäjäniemi-Björklund on avustanut yrityksiä ja hankintayksiköitä sekä markkinaoikeudessa että kaikissa hankintojen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös luennoinut aihepiiristä paljon. Anne Petäjäniemi-Björklund kirjoittaa kuukausittain Creditaan julkisten hankintojen asiantuntijakirjoituksia ja vastaa ratkaisupalstan kysymyksiin.

Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

6.9.2018 klo 9.00 - 11.00 ja 20.9.2018 klo 9.00 - 11.00

PAIKKA

Toteutetaan vain webinaarina

HINTA

Webinaari: 400 € + alv. 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 € + alv. 24% /hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

KOULUTTAJA

Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Anne Petäjäniemi-Björklund
, asianajaja, VT, LL.M. (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy

 

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

23.8.2018


• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen 2 viikon ajan.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää