Yrityksen sisäinen valvonta, 2. uudistettu painos

Yrityksen sisäinen valvonta -teos kuvaa käytännönläheisesti ja kokonaisvaltaisesti, miten organisaatio voi rakentaa sisäisestä valvonnasta itselleen merkityksellisen ja sopivan kokonaisuuden. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa organisaatiota johtamaan toimintaansa kohti tavoitteitaan, hallitsemaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä, suojamaan julkisuuskuvaansa ja näin luomaan itselleen pysyvän kilpailuedun.

 • Mistä sisäisessä valvonnassa on kyse, ja mitä vaatimuksia sen järjestämiseksi on olemassa?
 • Miten sisäinen valvonta toimii johtamisen apuvälineenä?
 • Mitkä ovat sisäisen valvonnan osa-alueet, ja miten ne voidaan konkretisoida organisaatiossa ymmärrettäviksi? 
 • Miten sisäinen valvonta kannattaa huomioida organisaation eri prosesseisa? Mitkä ovat esimerkiksi osto- tai myyntiprosessin tärkeimmät kontrollit?
 • Mikä rooli johdolla, esimiehillä, työntekijöillä, sisäisellä tarkastuksella ja compliance-toiminnolla on sisäisessä valvonnassa?
 • Miten sisäisen valvonnan avulla ehkäistään ja paljastetaan väärinkäytöksiä?

Sisäisen valvonnan perustan luovat ylimmän johdon asettamat suuntaviivat sille, mikä on organisaatiossa sallittua ja mikä ei – käytännön esimerkki yhteisestä tavasta toimia. Nämä suuntaviivat konkretisoidaan erilaisten sääntöjen ja toimintatapojen muotoon ja niiden toteutumista seurataan. Jokainen organisaatio rakentaa sisäisen valvontansa omista tavoitteistaan ja niihin kohdistuvista riskeistä käsin.

Paraskaan kontrollijärjestelmä ei ole sataprosenttinen suoja tehottomuudelle, virheille, väärinkäytöksille tai yksinkertaisesti huonoille päätöksille. Ymmärtämällä sisäistä valvontaa voi organisaatio kuitenkin onnistua löytämään itselleen sopivan tason kontrollin ja luottamuksen välillä.

Kirja käy läpi mm. seuraavat teemat:

 • Sisäisen valvonnan määritelmät ja viitekehykset
 • Johdon, esimiesten ja yksittäisen työntekijän vastuu sisäisessä valvonnassa
 • Sisäisen valvonnan linkittäminen hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön
 • Yleisesti tunnetuimman sisäisen valvonnan viitekehyksen COSO 2013 –mukaiset sisäisen valvonnan tärkeimmät periaatteet
 • Sisäinen valvonta käytännössä organisaation eri toiminnoissa ja prosesseissa (hankinta-, myynti-, valmistusprosessit, henkilöstöhallinto ja IT-kontrollit)
 • Sisäinen valvonta väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa

Teoksen ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2012. Uudistetussa painoksessa on huomioitu COSO-viitekehykseen vuonna 2013 tehdyt uudistukset sekä viime vuosina kasvavan suosion saavuttanut kolmen puolustuslinjan malli (Three lines of defense), joka auttaa havainnollistamaan valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä rooleja ja vastuita organisaation eri toimijoiden kesken.

Tekijä

Kirjoittaja Niina Ratsula (KTM, CIA, CCSA, CRMA, CCEP-I ) on toiminut sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliancen ja yritysetiikan asiantuntijatehtävissä kymmenen vuoden ajan mm. Nokian ja Kemiran palveluksessa. Tällä hetkellä hän vastaa Kemira Oyj:llä Ethics & Compliance –toiminnosta.

Tuotekuva
Hinta
74,90 € (sis. alv 10 %)
Tekijä

Ratsula Niina

Saatavuus Tilapäisesti loppunut
Sivuja 180
Julkaisuvuosi 2016
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 2.
ISBN 978-951-37-6790-7
Tuotenumero 37-6790-7
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka 69.1
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää