Suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuuden ja konfliktien hallinta 30.10.

Miten suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuutta ja niihin liittyviä riskejä voidaan hallita? Miten menettelyt saadaan tukemaan toisiaan ja päällekkäisyydet minimoitua? Miten varhaisen vaiheen menettelyjä voidaan hyödyntää siten, että menettelyt nopeutuvat ja suunnitelmien ja hankkeiden hyväksyttävyys paranee? Mitä tehdä, jos suunnitelma konfliktoituu?

Onnistuneessa suunnittelussa tunnistetaan laaja-alaisesti ympäristölliset ja sosiaaliset riskit ja niiden hallintakeinot. Ympäristömenettelyjen toimivuuteen vaikuttaa olennaisesti suunnittelijan ja hankkeesta vastaavan valinnat muun muassa menettelyjen ajoitusten ja yhteensovittamisen suhteen sekä se, miten vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa onnistutaan.

Tässä webinaarissa tarkastellaan ympäristömenettelyjen kokonaisuuden ja erityisesti sosiaalisten riskien hallintaa. Koulutuksessa analysoidaan muun muassa kaavoituksen, YVA-menettelyn ja ympäristöllisten lupien keskinäissuhteita, menettelyjen tarkoituksenmukaista ajoitusta, ennakkoneuvotteluja ympäristömenettelyjen kokonaisuuden hallinnan välineenä sekä toimivan sidosryhmätyön välineitä ja konfliktien käsittelyä.

Kouluttajina toimivat ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen ja ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  •  Miten suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuutta voidaan hallita?
  • Miten sosiaalisia hankeriskejä voidaan hallita?
  • Miten menettelyt saadaan tukemaan toisiaan ja päällekkäisyydet minimoitua?
  • Miten varhaisen vaiheen menettelyjä voidaan hyödyntää siten, että menettelyt nopeutuvat ja suunnitelmien ja hankkeiden hyväksyttävyys paranee?
  • Miten voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä konflikteja? 
  • Mitä kärjistyville konflikteille kannattaa tehdä?

Kenelle?

Webinaari soveltuu erityisesti toiminnanharjoittajille, konsulteille, kaavoittajille, ympäristöviranomaisille (ELY, AVI ja kunnat) sekä asianajajille.

Ohjelma

8:45 Webinaariympäristö aukeaa

9:00 Tervetuloa webinaariin

9:00 Ympäristömenettelyjen kokonaisuus ja sen hallinta
Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

9:45 Sosiaalinen toimilupa ja sidosryhmäyhteistyön merkitys
Ympäristökonkfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

10:30 Tauko

10:45 Varhaisen vaiheen menettelyiden hyödyntäminen
Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

11:30 Vuorovaikutuksen käytännöt konfliktien käsittelyssä
Ympäristökonkfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

12:00 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Ismo Pölönen

Ismo Pölönen työskentelee ympäristöoikeuden professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Viimeaikaisessa tutkimustoiminnassaan hän on keskittynyt YVA-, kaivos- ja kaavoituslainsäädäntöön. Hän on julkaissut aihepiireistä useita kansainvälisiä ja kansallisia tiedeartikkeleita. Pölösellä on laaja-alainen kokemus monitieteisistä ja kansainvälisistä tutkimushankkeista sekä ympäristöjuridiikasta käytännössä. Hän on toiminut useissa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijatehtävissä sekä ympäristöalalla työskentelevien kouluttajana.

Lasse Peltonen

Lasse Peltonen (HT, ympäristöpolitiikka) toimii ympäristökonfliktien hallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kiinnostunut konfliktien dynamiikasta ja ennakoinnista sekä vuorovaikutuksen muodoista ja hyväksyttävyyden haasteista luonnonvarojen ja maankäytön suunnittelun prosesseissa. Peltonen johtaa strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa hanketta ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE 2017-2021). Akateemisen roolinsa ohessa Peltosella on kokemusta myös konfliktinratkaisun käytännöistä ja ristiriitaisten prosessien fasilitoinnista.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistun*
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

30.10.2019 9:00 - 12:00


PAIKKA

Koulutus järjestetään webinaarina.


HINTA

Webinaari: 290 € + alv 24% / hlö

Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 129 € + alv 24 % / hlö


Julkisen sektorin etuhinta -20 %

Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %

Credita-käyttäjän etuhinta -20 %

Lakimiesliiton jäsenetu -20 %


(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)


KOULUTTAJA

Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

Ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

16.10.2019


Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Edilex Pro -asiakaspalvelu
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:


Koulutussuunnittelija Anne Åkerberg
Puhelin 040 860 2798
anne.akerberg(at)edita.fi• Voit osallistua koulutukseen missä tahansa, kun käytössäsi on tietokone ja verkkoyhteys - aikaa tai rahaa ei siis kulu koulutuspaikalle matkustamiseen.

• Koulutuskokemuksesi on sama kuin lähiosallistujalla: näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse).

• Voit katsoa koulutuksen myös tallenteena jälkikäteen.

• Pääset testaamaan koulutusympäristöä jo etukäteen. Jos et kuitenkaan saa koulutusympäristöä toimimaan 15 minuutin sisällä koulutuksen alkamisesta, saat rahasi takaisin.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää